Kontakt +48 91823 87 60
Obdarowani – recenzje

Obdarowani – recenzje

Obdarowani – recenzje

Niniejsza książka to pozycja mająca dużą wartość poznawczą i cieszę się z jej opublikowania. Dotyczy ona pneumatologii, czyli esencji teologii zielonoświątkowej. Napisana jest przystępnym językiem, co powiększa potencjalne grono przyszłych czytelników. Przedstawienie historii i podstawowych cech pentekostalnego nurtu chrześcijaństwa powoduje, że praca z powodzeniem może służyć jako popularnonaukowe wprowadzenie do pentekostalizmu, oparte jednak na solidnych naukowych podstawach. Obdarowani - Mariusz Antoszczuk

Docenić trzeba bogactwo źródeł wykorzystanych przez Autora: należą do nich nie tylko klasyczne monografie, artykuły pochodzące z prasy kościelnej, oficjalne dokumenty poszczególnych Kościołów, zagranicznych i polskich, ale także wywiady przeprowadzone przez Autora, oraz badanie własne dokonane w oparciu o zamieszczoną w Dodatkach ankietę, które dają jedyną w swoim rodzaju możliwość zapoznania się z rzeczywistym kształtem wiary polskich zielonoświątkowców i ich praktykami religijnymi.
Nie do przecenienia jest także duszpasterskie doświadczenie Autora, który od kilkunastu lat pracuje jako duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Pochwalić należy obiektywizm pastora Mariusza Antoszczuka szczególnie w przedstawianiu poglądów, z którymi zdaje się nie zgadzać.
Książka, którą trzymają Państwo w rękach to wartościowe dzieło.

Prof. ChAT, dr hab. Andrzej P. Kluczyński

Ruch zielonoświątkowy, stanowiący istotną część współczesnego chrześcijaństwa, na gruncie polskim istnieje od ponad stu lat. Jego główną cechą, niejako znakiem rozpoznawczym, są charyzmaty, czyli duchowe dary łaski. Na polskim rynku wydawniczym problematyka tego wymiaru chrześcijańskiej duchowości wciąż nie jest szeroko dostępna. Dlatego z wielką radością odnotowuję pojawienie się książki Obdarowani, autorstwa Mariusza Antoszczuka, pastora zboru Kanaan w Namysłowie i absolwenta Warszawskiego Seminarium Teologicznego.

Publikacja dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej, Autor prezentuje historię ruchu pentekostalnego, jego cechy charakterystyczne oraz zjawisko „chrztu w Duchu Świętym” W drugiej, podejmuje się analizy kolejnych darów łaski, przyjmując za punkt wyjścia klasyczny katalog charyzmatów z 1 Kor 12:8-10. Autor nie zamknął opracowania w sztywne reguły pracy naukowej, ale sięgnął po formę zdecydowanie bardziej otwartą. W publikacji prezentuje wiedzą opartą na rzetelnej egzegezie materiału biblijnego, ale wykorzystuje także osobiste doświadczenie pastoralne, ukazując charyzmaty w perspektywie i aktualności zarówno duszpasterskiej, jak i wspólnotowej. Godnym podkreślenia jest ponadkonfesyjny charakter  zebranego materiału.

Czytelnik znajdzie w książce szeroki obłok świadków, potwierdzających współczesny fenomen występowania darów duchowych, o których często pisano w czasie przeszłym. Kolejne rozdziały i strony wskazują, że Kościołowi charyzmaty są wciąż potrzebne, a Duch Święty nie zaprzestał ich udzielania. Z całego serca polecam lekturę książki.

Prof. UG, dr hab. Wojciech Gajewski

Powiązane