Kontakt +48 91823 87 60
Języki

Języki

Na przestrzeni wieków w Kościele istniało wiele nieporozumień odnośnie do mówienia językami – nie tylko wśród tych, którzy nie mówili językami, ale także wśród tych, którzy to robili.
Po pierwsze, są ludzie spoza kręgów zielonoświątkowych i charyzmatycznych, którzy nie mówią językami. Albo w ogóle nie mają o tym pojęcia, albo mają złe wyobrażenia o językach, niepochodzące z Pisma Świętego.
Są też ludzie z kręgów zielonoświątkowych i charyzmatycznych, którzy mają niewielką wiedzę na ten temat, nawet jeśli oni sami mówią językami. Ci chrześcijanie nie zdają sobie sprawy z wartości wypływającej z używania tego daru, ani też nie rozumieją zakresu działania – celu oraz używania – języków. W rezultacie często pozbawiają mówienie językami ich właściwego umocowania w Słowie, a ignorancja prowadzi ich do pełnych przesady, niebiblijnych praktyk. Idą za daleko w używaniu języków wykraczając poza to, co mówi Słowo.
W obu przypadkach ten brak zrozumienia języków spowodował wiele szkody w dziele Chrystusa i zaprzepaścił mnóstwo błogosławieństw, które Bóg zamierzył dla ludzi.
W świecie Kościoła jako całości, istnieje szeroki wachlarz nauk na temat Ducha Świętego i mówienia językami, jednak musimy zbadać to, w co wierzymy, w świetle Słowa Bożego, a nie w świetle naszych doświadczeń czy nauczania naszego konkretnego kościoła lub denominacji.
Musimy również pamiętać o tym, co apostoł Paweł powiedział w 1 Liście do Koryntian 12:1: „A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy”. Bóg nie chce, żebyśmy byli ignorantami w sprawach związanych z Duchem Świętym, ale faktem jest, że w przypadku zagadnienia mówienia językami nieporozumień jest mnóstwo.
Jedno jest pewne: to nie jest temat, który należy odrzucić na bok albo traktować jak nieistotny dla Ciała Chrystusowego. Bóg nie wypełnia swojej Księgi sprawami mniejszej wagi, ani nie wygłasza w niej zbędnych stwierdzeń – a w swoim Słowie ma na ten temat wiele do powiedzenia. Oto dlaczego chciałbym, abyśmy przeprowadzili dogłębne studium nad mówieniem innymi językami.
Wiele lat temu Pan powiedział mi, że są takie obszary modlitwy i wstawiennictwa, które przepadną, jeśli my, doświadczeni w modlitwie, w jakiś sposób nie przedstawimy tych prawd obecnemu pokoleniu. Żeby wykonać dzieło na tej ziemi, Bóg potrzebuje więcej ludzi modlitwy. Zapraszam cię do zostania jednym z nich – a zacznij od poznania prawdziwej skali i wartości modlitwy innymi językami.

Powiązane