Kontakt +48 91823 87 60
Imię Jezusa – Kenneth E. Hagin

Imię Jezusa – Kenneth E. Hagin

Imię Jezusa – ze wstępu Kennetha Hagina jr.

„Obecne czasy są kluczowe w dziejach Kościoła. Powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa jest coraz bliższy, dlatego chrześcijanie muszą w pełni egzekwować otrzymaną od Boga władzę. Jednakże wielu wierzących sprawuje ją tylko w niewielkim zakresie. Ograniczają siebie, ponieważ nie rozumieją, jaka moc spoczywa w imieniu Jezusa.
Obecnie nie słyszy się zbyt wielu kazań na ten temat. Może się zdziwisz, ale tak samo było za życia mojego ojca. Kiedy w lutym 1978 roku Bóg kazał mu nauczać o imieniu Jezusa, on miał konspekt zaledwie jednego kazania, które wygłaszał raz na jakiś czas. Zaczął więc sprawdzać, co do tej pory napisano nKH_ImieJezusa1a ten temat, żeby móc poszerzyć swoje nauczanie. Znalazł jednak tylko jedną wartościową książkę – The Wonderful Name of Jesus („Cudowne imię Jezusa”) E. W. Kenyona. Tata bardzo cenił tę publikację i zachęcał innych do jej przeczytania, ponieważ jest ona bardzo pożyteczna dla każdego chrześcijanina.
Podczas seminarium, które odbyło się w kwietniu 1978 roku na kampusie naszej szkoły Biblijnej Rhema w Stanach Zjednoczonych, Tata wygłosił cykl kazań, będących owocem jego studiów i własnych przeżyć. Tata gorąco pragnął, aby chrześcijanie korzystali ze wszystkiego, co im dano w imieniu Jezusa. Na podstawie tamtych kazań opracowano pierwsze wydanie niniejszej książki. „Imię Jezusa” stała się ona jedną z trzech najbardziej poczytnych publikacji jego autorstwa (pozostałe dwie to Władza wierzącego i Jak być prowadzonym przez Ducha Świętego). I choć jakiś czas temu jej nakład się wyczerpał, wiele osób nadal pytało, czy można ją kupić. Ci zaś, którzy mieli już własny egzemplarz, bardzo tę książkę cenili.
Każdy chrześcijanin musi zrozumieć, jak wielka moc kryje się w imieniu Jezusa – ku zbawieniu, uzdrowieniu i uwolnieniu, oraz jak ogromną władzę nam dano w tym imieniu. Najwyższy czas, by Ciało Chrystusa na nowo skupiło się na tych dwóch kwestiach. Już czas, aby przedstawić nowemu pokoleniu wierzących silne, biblijne nauczanie na temat imienia Jezusa. Chrześcijanie nie mogą dłużej trwać w nieświadomości.

Imię Jezusa – trzeci tytuł w serii wydawniczej „Legacy Series”,

Z tego powodu Kenneth Hagin Ministries publikuje Imię Jezusa jako trzeci tytuł w serii wydawniczej „Legacy Series”, poświęconej spuściźnie wiary. Podobnie jak uczyniliśmy z poprzednimi książkami w tej serii, również tym razem dokonaliśmy kwerendy w naszym archiwum, poszukując innych kazań poświęconych temu samemu tematowi. Znalezione w ten sposób materiały zamieszczamy pod koniec książki w formie dodatków. Jestem głęboko przekonany, że zawarte tu biblijne prawdy obdarzą chrześcijan wolnością do korzystania z imienia Jezusa – zgodnie z Bożym zamierzeniem. Wierzę, że gdy zrozumiemy, jaką władzę i prawa dano nam w tym imieniu, będziemy oglądać niespotykane wcześniej przejawy Bożej mocy. Wierzę, że będziemy w pełni egzekwować władzę, którą dał nam sam Jezus – władzę występowania w Jego imieniu”.

Kenneth Hagin Jr

Dowiedz się więcej klikając Imię Jezusa.

Powiązane