Kontakt +48 91823 87 60
Kiedy Boże Kiedy – Joyce Meyer

Kiedy Boże Kiedy – Joyce Meyer

W ramach naszego projektu bezpłatnej dystrybucji książek Joyce Meyer dla widzów programu telewizyjnego pt. „Codzienna Radość Życia” przygotowaliśmy ten tytuł do bezpłatnej wysyłki.
Kiedy Boże? Kiedy? – Boże wyczucie czasu a zaufanie

„Ale ja tobie ufam, Panie! Mówię: Tyś Bogiem moim. W ręku twoim są losy moje, ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich!”
Psalm 31:15-16

W powyższym fragmencie psalmista napisał, że zaufał Bogu nie tylko, że go wybawi, ale że uczyni to we właściwym czasie.  Zaufanie wymaga od nas wyznania: „mój los jest w Twoim ręku”.
Dochodzę do wniosku, że zaufanie wymaga od nas pogodzenia się z tym, że niektóre pytania pozostają bez odpowiedzi i dlatego musimy nauczyć się składać swój los w Boże ręce – pamiętając, że nawet, jeśli my nie wiemy wszystkiego – On wie. Ma także doskonałe wyczucie czasu w każdej dziedzinie naszego życia. Wszyscy pragniemy doznać spełnienia i żyć szczęśliwie TERAZ – nie kiedyś tam!
Na drodze do dojrzałości w życiu chrześcijańskim uczymy się nabierać pewności odnośnie tego, co ma się wydarzyć, nie TERAZ, ale w wyznaczonym przez Boga doskonałym czasie. W Liście do Hebrajczyków 11:1 czytamy: „Wiara to wypełnione pewnością oczekiwanie rzeczy, których się spodziewamy, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć nie widzianych” (parafraza).  Oznacza to, że wiarę mamy już teraz, natomiast nie od nas zależy zamanifestowanie się oczekiwanej przez nas, ukrytej rzeczywistości.
Ufanie Bogu często sprowadza się do tego, że nie wiemy, w jaki sposób  i kiedy Bóg zadziała. Zwykle mówimy – „Bóg nigdy się nie spóźnia”, ale zazwyczaj też się nie spieszy. Dlaczego? Ponieważ wykorzystuje chwile, w których na coś czekamy, do wzmocnienia naszej wiary.
Pewne małżeństwo należące do grona naszych sponsorów, ostatnio potrzebowało pomocy finansowej od Boga na zapłacenie nieoczekiwanych podatków. Termin płatności upływał 15 kwietnia. Ci ludzie przekazali specjalną ofiarę dla Life In The Word wierząc, że Bóg dokona cudu i wesprze ich.  14. kwietnia otrzymali pieniądze na podatki. Dlaczego nie pierwszego lub piątego? Dlaczego Bóg czasami czeka aż do ostatniego dnia czy nawet do ostatniej chwili?
Dzieje się tak dlatego, że uczy nas zaufania. Zaufania nie dziedziczy się; trzeba je sobie wpoić! Uczymy się polegać na Bogu przechodząc przez rozmaite sytuacje, które wymagają od nas zaufania. Widząc wierność Bożą, raz za razem rezygnujemy z własnych wysiłków, stopniowo zbliżając się do wejścia w Jego odpocznienie i pokładając w Nim ufność.
Ujmując rzecz z tej perspektywy łatwo zauważyć, że poleganie na Bożym wyczuciu czasu odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania zaufania do Niego. Gdyby reagował natychmiast na nasze prośby, nigdy nie mielibyśmy okazji rozwinąć się i zrobić postępów. Poleganie na Bożym wyczuciu czasu i zaufanie są nierozłączne.

Służymy wszechwiedzącemu Bogu, który stale ma na nas oko. Nic nie jest w stanie Go zaskoczyć. Widzi wszystko, zanim to się wydarzy. W Psalmie 139 jest napisane, że zanim cokolwiek pomyślimy lub powiemy, On już o tym wie. Większość z nas powinna bardziej Mu zaufać i nie pytać więcej – KIEDY?
Napisałam jednak tę książkę – ponieważ pytanie to nieustannie nas dręczy – aby podzielić się spostrzeżeniami, do których doszłam dzięki Bożej łasce. Przez większość swojego życia byłam niecierpliwa, sfrustrowana i rozczarowana. Dzięki wielu doświadczeniom nauczyłam się ufać Temu, który wszystko wie.
Modlę się o to, aby Twój duch uspokoił się, znajdując w Bogu wytchnienie. Ufam, że zgodnie ze słowami króla Dawida „Twoje losy są w pewnym ręku Boga”
(Ps. 31:16, parafraza).
– Joyce Meye: ze wstępu

Książka ukazała się nakładem Instytutu Wydawniczego Compassion ponownie, tym razem do bezpłatnej dystrybucji.

Formularz do zamówienia bezpłatnej książki „Kiedy Boże? Kiedy?”.

Tagi:

Powiązane