Kontakt +48 91823 87 60
Niezbędnik uczniostwa

Niezbędnik uczniostwa

Niezbędnik Uczniostwa

Łatwy do rozpowszechniania system szkoleniowy oparty na zasadach biblijnych, dzięki któremu coraz więcej naśladowców Chrystusa będzie do Niego podobnych.

2 List Tymoteusza 2:1-2

Niezbędnik uczniostwa nie jest programem, lecz systemem szkoleniowym opartym o biblijny model uczniostwa, dzięki któremu coraz więcej naśladowców Chrystusa będzie do Niego podobnych. Model obejmuje dojrzałych wierzących, którzy prowadzą i uczą innych, ci z kolei uczą pozostałych (Barnaba, Paweł i Tymoteusz).

EfektywnyNiezbędnik uczniostwa jest efektywny, ponieważ wykorzystuje naturalny proces mapowania mózgu; każda z 5 części składowych ma swój odnośnik – obrazek powiązany z lokalizacją, taki jak numery na klawiaturze smartfonu.

Łatwy do rozpowszechniania Niezbędnik uczniostwa składa się z 5 części odpowiadających 5 palcom dłoni. Każde z pięciu podstawowych zagadnień, powtarzane w ciągu 12 tygodni, formuje nawyki i rozwija umiejętności, które uczeń utrwala i wykorzystuje w swoim życiu, równocześnie ucząc się, jak wpajać te koncepcje innym. Niezbędnik jest łatwy do rozpowszechniania, ponieważ łatwo go zrozumieć, zapamiętać i przekazywać dalej. Można go ściągać, kopiować, udostępniać na Facebooku lub korzystać z niego w kościele albo służbie… całkiem za darmo!

Relacje / Wspólnota uczniów – Relacje są kamieniem węgielnym uczniostwa, a wszystkie pozostałe członki współpracują ze sobą na rzecz wspólnoty uczniów – ręka w rękę, jak ogniwa łańcucha.

Wiedza 13 lekcji: podstawowe rzeczy, które wierzący musi wiedzieć o Bogu, Jezusie, grzechu, zbawieniu, chrzcie, Biblii, kościele, darach duchowych itd. http://strategicdiscipleship.com

Umiejętności/Talenty – podstawowe umiejętności, które powinien posiąść każdy wierzący, na przykład jak dzielić się świadectwem nawrócenia i głosić Ewangelię w przystępny sposób, jak interpretować Słowo i codzienne wdrażać Je w życie – i jak przekazywać tę wiedzę innym.

Nawyki – podstawowe nawyki, które każdy uczeń powinien wykształcić, takie jak czytanie Biblii, modlitwa, dzielenie się czy pomocne w głoszeniu Ewangelii i przezwyciężaniu pokus zapamiętywanie wersetów.

Utrwalanie/praktyka – Uczeń utrwala zasady wpojone mu przez mentora, a następnie wprowadza je w czyn, przez co zakorzeniają się w jego sercu i życiu. Później uczeń przekazuje te zasady innym.

video

Pełny Niezbędnik Uczniostwa będzie dostępny do pobrania na naszej stronie. Informacja ukaże się na Facebooku.

Powiązane