Kontakt +48 91823 87 60
Tabela stratygraficzna

Tabela stratygraficzna

Tabela stratygraficzna

Tabela stratygraficzna, przedstawiająca ewolucyjny tok historii Ziemi sporządzona na podstawie domniemanego biegu procesów geologicznych i tworzenia się warstw skalnych oraz pogrzebanych w nich skamielin zwierząt i roślin, jest obecnie powszechnie akceptowana przez świeckich geologów i paleontologów. Chociaż tabela ta jednoznacznie definiuje oficjalną terminologię okresów geologicznych w historii Ziemi, to jednak nie koreluje do nawet jednego odkrycia kopalnego, które by potwierdziło jej ciągłość, a co najważniejsze – jej prawidłowość. To jednak nie przeszkadza adwokatom ewolucji w twierdzeniu, że ta istnieje, a nawet wskazaniu miejsca jej rzekomych odkryć. Strona internetowa „talkingorigins.org” wspomina dwa takie miejsca: jedno w Australii – Bonaparte Basin of Australia (Zatoka Józefa Bonapartego), Terytorium Północne i drugie w Williston Basin w Północnej Dakocie, USA. Jednakże „talkingorigins.org” nie omawia tych przypadków ani nie przedstawia żadnych dowodów, wymagając wiary w ich hipotezy i presumpcje.Czego nie wiedział Darwin? - Wiesław Białecki

„Kolumna geologiczna jest idealnym, kompletnym i chronologicznym układem odniesienia, który definiuje status tych warstw posiadających (mniej lub więcej) dystrybucję na całym świecie lub korelację w czasie. Na przykład, lokalne warstwy, które mogą być w odniesieniu do miejsc, znajdujących się powyżej warstwy okresu missisipijskiego, i do innych miejsc, znajdujących się poniżej warstw permu, lub które mogą być datowane lub zidentyfikowane jako należące do tego przedziału, są zdefiniowane jako należące do okresu pensylwańskiego (amerykańskiego) lub górnego karbonu (europejskiego). Oczywiście zakładamy, że jest to zwykły porządek. Musimy jednak pozwolić na nieścisłości w przewróconych warstwach, itd.
W kolumnie geologicznej (wersja amerykańska), okres Pensylwanii, szósty okres w erze paleozoicznej, charakteryzuje się w wielu miejscach wielkimi złożami ropy naftowej, gazu i węgla. Zawiera zapis pierwszych gadów, itd. Kolumna geologiczna jest jak roczniki ze zdjęciami wszystkich studentów kończących studia. Nikt nie spodziewa się, że każdy z tych studentów pojawi się do wykonania swojego tańca! Ani też geolog nie spodziewa się, że niektóre lokalizacje muszą wykazywać wszystkie znane warstwy.
Chodzi o to, że warstwy Ziemi mają bardzo określony porządek chronologiczny, i że porządek ten ujęty w jego najbardziej kompletnej i idealnej postaci, służy jako abstrakcyjne ramy odniesienia dla określenia rzeczywistej warstwy w każdym miejscu wystąpienia. Pytanie, czy niektóre miejsca posiadają wszystkie okresy kolumny geologicznej (tabeli stratygraficznej – przyp. autora), leży tylko w zakresie zainteresowań naukowych i nie ma żadnego wpływu na prawidłowość tego pojęcia.
Zazwyczaj dotyczy to odniesienia do kolumny geologicznej. Jeśli nie dotyczy tego, wtedy fraza ta jest po prostu włączona raczej luźno, jako inna nazwa dla warstw niektórych miejsc” (http://www.talkorigins.org/faqs/hovind/howgood-gc.html#G3, podkreślenia autora).

Powyższa definicja tabeli stratygraficznej z jednej strony twierdzi, że jest ona „kompletnym i chronologicznym układem odniesienia”, z drugiej zaś stwierdza, że zasadniczo geolodzy nie spodziewają się, żeby chociaż tylko niektóre miejsca musiały „wykazywać wszystkie znane warstwy”. Dowodzi to braku jej istnienia w jednej ciągłości, natomiast w postaci, w jakiej występuje na całym globie jest wystarczającym dowodem na Biblijny Potop. To w skrócie znaczy, że pierwszymi ofiarami Potopu w wyniku ruchów tektonicznych ziemi i wytrysku wody spod skorupy ziemskiej, były istoty żyjące na najniższych poziomach, a ostatnimi te żyjące na lądzie. Wskazują na to pokłady odkrywanych skamielin zwierząt oraz innych żyjątek i organizmów w warstwach skalnych. Chociaż niektóre źródła potwierdzają paradygmat „talkorigins.org”, to jednak nie są w stanie dostarczyć wystarczająco przekonującego dowodu, polegając w swoim przekonaniu na spekulacyjnych założeniach pochodzących w większości z niewystarczająco głębokich wierceń, mających na celu odkrycia tylko kopalnych zasobów energetycznych.

„Praktycznie nigdzie na Ziemi nie można znaleźć tzw. „kolumny geologicznej” (tabela stratygraficzna – przyp. autora). W większości kontynentalnych lokalizacji nie znajdujemy prawie żadnych „geologicznych okresów”. Tylko 15-20% powierzchni lądowej Ziemi posiada jedną trzecią z tych okresów w prawidłowym ciągu. Nawet w Wielkim Kanionie brakuje 150 milionów lat z tej wyimaginowanej kolumny (tabeli – przyp. autora). Używanie zakładanej kolumny geologicznej do datowania skamielin i skał jest blagierstwem” (Dr Walt Brown, „Na początku: Przekonujące dowody na stworzenie i potop”, 2008, str. 35).

„Nie jesteśmy poważni, jeśli myślimy, że mamy coś takiego jak kompletną sukcesję jakiejkolwiek części stratygraficznej tabeli w jednym miejscu” (Derek Ager, „Zapis stratygraficzny”, str. 48) (Dr Derek Victor Ager, 1923-93, brytyjski paleontolog, były przewodniczący Brytyjskiego Stowarzyszenia Geologicznego i emerytowany profesor geologii, University College of Swansea, Walia i krytyk Immanuela Welikowskiego.), (Wikipedia).

 

Więcej o książce Wiesława Białeckiego: „Czego nie wiedział Darwin? cz. 1”

Powiązane