Kontakt +48 91823 87 60
Problem Hioba i cierń Pawła

Problem Hioba i cierń Pawła

Problem Hioba i cierń Pawła

Cierpiąc z Jezusem

Ktoś mi kiedyś powiedział: „Bracie Haginie, zapominasz, czego naucza Biblia. Czytamy w Niej: Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy”. Nie, niczego nie zapomniałem. Rzućmy okiem na ten werset. Jeśli z Nim WYTRWAMY, z Nim też królować będziemy (…) (2 List do Tymoteusza 2:12). Co wytrwamy? Trudne chwile podczas zapalenia płuc, zmagania z rakiem, gruźlicą? Nie! Co przetrzymał Jezus? Prześladowania! I ty także wytrwasz, jeśli jesteś prawym człowiekiem.
Będziesz cierpiał prześladowania, jeśli będziesz propagować idee Bożego uzdrowienia, darów Ducha i wiarę. Wytrwałem w prześladowaniach dzięki temu, że nauczałem biblijnych zasad na ten temat. Nie cierpiałem jednak z powodu chorób ani niemocy.
Ktoś inny z kolei powiedział mi: „Zapominasz o czymś jeszcze”.
Zapytałem: „O czym?”.
„Dlaczego, jak mówi List do Hebrajczyków, kogo Pan miłuje, tego karze” (zob. List do Hebrajczyków 12:6).
Nie, o tym również nie zapomniałem. Wciąż o tym pamiętałem, ale w tym wersecie nie ma nic o tym, że Bóg ukochał tych, „na których zesłał choroby”. Jak więc widzisz, ludzie zinterpretowali ten werset po swojemu.
Słowo „karcić” w grece oznacza „wychowywać lub kształcić dzieci”. Również wychowujesz swoje dzieci, prawda? Posyłasz je też do szkół, aby zapewnić im wykształcenie, ale czy kiedykolwiek powiedziałeś do nauczyciela: „Jeśli moje dziecko nie będzie sobie radzić, to możesz mu zrobić limo pod okiem”? Czy kiedykolwiek powiedziałeś: „Jeśli będzie nieposłuszny, to złam mu nogę”, albo „Daj mu raka”? Nie! Nie tak dyscyplinujesz i wychowujesz dziecko. I Bóg też nie robi tego w taki sposób.

Problemy Hioba

Bóg nie korzysta z chorób i niemocy, aby dawać nauczkę swoim dzieciom.
Niektórzy zripostują: „Ale Bóg przecież zesłał chorobę na Hioba”.
Nie, nie zrobił tego. To był uczynek diabła.
„Tak, ale Bóg pozwolił na to szatanowi”.
To prawda, lecz Bóg tego nie zlecił. Rozumiesz, Bóg pozwoli ci obrobić stację benzynową, ale nie nakaże ci tego zrobić.
Biblia jasno tłumaczy, dlaczego choroba dotknęła Hioba. Mężczyzna powiedział: Bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie (Księga Hioba 3:25). Widzimy zatem, że sam przez swój lęk otworzył drzwi diabłu.
Badacze Pisma zgadzają się, że cała Księga Hioba opisuje zdarzenia trwające od 9 do 18 miesięcy. A w rozdziale 42 możesz przeczytać o uczynkach Boga! Na przykład, Księga Hioba 42:10 mówi, że Bóg odmienił los Hioba. Kiedy był on chory, znajdował się w niewoli diabła. Kiedy cierpiał biedę, był pod jarzmem szatana.
Ale Pan zmienił los Hioba i dał mu dwa razy więcej, niż ów mąż wcześniej posiadał (w. 10)! Po tym, jak został uzdrowiony, przeżył 140 lat! Tak prezentuje się Bóg w działaniu!

Cierń Pawła

„Bracie Haginie, ale czy nie pamiętasz, że Paweł chorował przez całe swoje życie?”.
Nie, nie pamiętam czegoś takiego. I ty też nie możesz tego pamiętać.
„Jak to? Przecież miał cierń w ciele”.
W jakim miejscu wyczytałeś w Biblii, że cierniem w ciele Pawła była choroba? W żadnym. Otwórz Pismo i przyjrzyj się, jakie zastosowano określenie. W Starym Testamencie Bóg powiedział do Izraela: „Jeśli nie zabijecie tych Kanaanejczyków, kiedy będziecie w posiadaniu ziemi, będą oni jak kolce w waszych bokach. Będą was dręczyć” (por. 4 Księga Mojżeszowa; Księga Jozuego 23:13; Księga Sędziów 2:3).
Paweł dokładnie opisuje, czym był ów cierń – posłańcem szatana, zesłanym, aby go policzkować (zob. 2 List do Koryntian 12:7). Wszędzie, gdzie Paweł szedł z ewangelią, tam zły duch próbował mu zaszkodzić. Policzkował Pawła w ciele. Paweł nie mógł nakazać duchowi, aby opuścił ziemię, ponieważ szatan miał prawo tu być, odkąd Adam mu na to pozwolił. Nie możesz oddzielić choroby i niemocy od szatana. Niemoc przyszła wraz z upadkiem człowieka. Upadek nastąpił z powodu działania diabła. Choroby i grzech mają taki sam diabelski rodowód – ich twórcą jest szatan. Postawę Jezusa odnośnie do choroby można sklasyfikować jako bezkompromisowy bój przeciwko szatanowi. Jego nastawienie wobec grzechu jak i choroby było identyczne. Z chorobami rozprawiał się w taki sam sposób, jak z demonami. Ponieważ choroba i niemoc pochodzą od diabła, musimy iść krok w krok za Jezusem i przyjąć Jego nastawienie oraz rozprawiać się z chorobą tak, jak czynił to Jezus.

Więcej informacji o „Chorych uzdrawiajcie”.

Powiązane