Kontakt +48 91823 87 60
Wyświadcz sobie przysługę… przebacz – Joyce Meyer

Wyświadcz sobie przysługę… przebacz – Joyce Meyer

Wyświadcz sobie przysługę… przebacz – Miłosierdzie rozumie

Jezus to miłosierny arcykapłan, który rozumie nasze słabości i niemoce, ponieważ doświadczył wszelkich możliwych pokus, podobnie jak my, choć sam nigdy nie zgrzeszył (List do Hebrajczyków 4:15). Świadomość, że Jezus mnie rozumie, napawa mnie wielką radością. Wszyscy mamy słabe punkty, dlatego powinniśmy rozumieć, że inni ludzie też popełniają błędy i potrzebują łaski oraz przebaczenia. W miłosierdziu najpiękniejsze jest pełne życzliwości zrozumienie. Jeśli więc następnym razem ktoś źle cię potraktuje, spróbuj być wyrozumiały. Może ta osoba źle się czuje albo miała ciężki dzień w pracy. Złe zachowanie z pewnością nie zasługuje na pochwałę, ale pamiętaj, że uprzejmość Wyświadcz sobie przysługę… przebacz - Joyce Meyertriumfuje nad gniewem. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (List do Rzymian 12:21).
W czasie gdy dochodziłam do siebie i walczyłam ze skutkami molestowania seksualnego, którego doświadczyłam w dzieciństwie, Dave okazywał mi wiele serca. Gdyby nie jego miłosierdzie, prawdopodobnie nie bylibyśmy teraz małżeństwem i nie realizowalibyśmy Bożego planu dla naszego życia. Czy masz w swoim otoczeniu kogoś, kto liczy na twoją wyrozumiałość? Jeśli tak, poproś go, by opowiedział ci swoją historię. Ludzie zwykle zachowują się niewłaściwie z powodu niezabliźnionych ran, które niegdyś odnieśli.
Im więcej wiemy o przeszłości innych, tym łatwiej nam zrozumieć ich zachowanie.

Wyświadcz sobie przysługę… przebacz – Miłosierdzie nie wytyka błędów

Człowiek, który nie jest prowadzony przez Ducha Świętego, zazwyczaj ma skłonność do wiecznego niezadowolenia i rozsiewania złych nowin. Słowo Boże stwierdza, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów (1 List Piotra 4:8).

Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki.
Przyp. Salomona 10:12

Każde przysłowie zawarte w Biblii jest źródłem mądrości, która może sprawić, że nasze życie się polepszy, jeśli tylko weźmiemy je do serca. Słowa Piotra z Nowego Testamentu o postawie miłości, która nie eksponuje grzechów, tylko je zakrywa, nawiązują do powyższego wersetu.
Gdy Józef w końcu stawił czoła braciom i skonfrontował się z tymi, którzy tak okrutnie z nim postąpili, zrobił to na osobności (1 Ks. Mojżeszowa 45:1). Poprosił o wyprowadzenie postronnych na zewnątrz, ponieważ nie chciał, by ludzie dowiedzieli się, co uczynili mu bracia. Nie tylko był gotów im przebaczyć, ale również ukrył ich grzech, by nadal mogli się cieszyć powszechnym szacunkiem i życzliwością. Nie chciał publicznie zawstydzać braci. Wyjątkowa postawa Józefa została doceniona przez Boga, który uczynił z niego wspaniałe narzędzie w Swoich rękach. Jeśli pragniemy przysłużyć się Panu, musimy stać się równie miłosierni jak Józef.
Kiedy żywimy do kogoś żal, musimy upomnieć go w cztery oczy (Ew. Mateusza 18:15). Jeżeli nie zechce nas wysłuchać, wówczas – zgodnie z Bożym nakazem – powinniśmy skorzystać z mediacji pośredników, którzy spróbują z nim porozmawiać uprzejmie i łagodnie.
Czyń innym, co chciałbyś, by tobie czyniono. Jeśli popełniasz błąd, czy wolałbyś, by inni plotkowali o tym czy raczej zachowali wiedzę dla siebie? Ja potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Chciałabym, by moje grzechy pozostały w ukryciu i jestem pewna, że ty także.

Wyświadcz sobie przysługę… przebacz- Miłosierdzie nie osądza
Bardzo łatwo osądzać innych i krytykować cudze błędy, ale nie ma w tym mądrości Bożej. Bóg wzywa nas do pomagania ludziom, nie do osądzania. Jak wspomniałam wcześniej, mamy prawo potępiać grzech, ale nie grzeszników, ponieważ nie posiadamy wglądu w ich serca i nie znamy ich historii. Nie wiemy, przez co przeszli w życiu i co doprowadziło ich do upadku.

Wyświadcz sobie przysługę… przebacz – Łaska jest wspanialsza od osądu!

Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem.
List Jakuba 2:13

Osądzanie to rzecz ludzka, zaś miłosierdzie – Boża. Poproś Pana, by pomógł ci się doskonalić w okazywaniu łaski. Przypomnij sobie sytuacje, w których wykazałeś się wobec kogoś dobrocia i litością, i utwierdzaj się w tym. Kiedy kogoś osądzasz, stawiasz się na równi z Bogiem. Tylko Bóg ma prawo sądzić ludzi, ponieważ jedynie On zna wszystkie fakty i okoliczności. Nie chcę grzeszyć przeciwko Bogu, odgrywając Jego rolę w życiu drugiej osoby, z całego serca staram się więc unikać wydawania wyroków. Oczywiście, nie zawsze tak było. Przez długi czas miałam wysokie oczekiwania względem innych i surowo ich oceniałam, ale – co chyba najwspanialsze – z Bogiem wszystko jest możliwe. Nawet zmiana charakteru.

Wyświadcz sobie przysługę… przebacz – Miłosierdzie wierzy w najlepsze

Miłość zawsze wierzy w najlepsze, a miłosierdzie to jeden z przejawów miłości. Miłosierdzie nie wydaje wyroków bez sprawiedliwego procesu. Chce znać prawdę, nie pogłoski. Nie znoszę, kiedy ludzie szykanują innych, szczególnie jeśli chodzi o zwykłe plotki, a nie dowiedziony fakt. Kiedy słyszymy o kimś negatywne opinie, trudno później zmienić o nim zdanie. Dlatego zawsze powinniśmy z ufnością przyjmować korzystniejszy wariant, dopóki postawiony zarzut nie zostanie udowodniony.
Ja również byłam kiedyś publicznie oskarżona o rzeczy, których nie zrobiłam. Czułam wdzięczność do tych, którzy powtarzali: „nie wierzę, żeby Joyce mogła zrobić coś takiego”. Ciężko cenić ludzi, którzy przyjmują za fakt wszystko, co usłyszą i roznoszą plotki za plecami.
Kiedy przyjmujesz postawę obrońcy, napełniasz się pozytywnymi myślami i jesteś szczęśliwszy, niż grając rolę sceptyka lub oskarżyciela, który pochopnie uznaje za prawdę każde przypisywane komuś zło.

Wyświadcz sobie przysługę… przebacz – Miłosierdzie jest dla każdego

Zauważyłam, że o wiele łatwiej okazywać mi łaskę ludziom, których kocham i z którymi mam bliską (lub zwyczajnie dobrą) relację. Sprawa wygląda inaczej w przypadku tych, na których mi szczególnie nie zależy. To błąd, ponieważ prawdziwa łaska powinna być dostępna dla każdego. Miłosierdzia nie możemy na zawołanie włączyć i wyłączyć, to część naszej osobowości… część nas. Nie powiesz o sobie: „czynię miłosierdzie’’, tylko: „jestem miłosierny’’.
Bóg wszystkich traktuje równo. Nie ma względu na osobę i takiej samej postawy oczekuje od nas. On nadaje wszystkim równą wartość. Jesteśmy Jego dziećmi i Jego łaska jest dana każdemu, bez wyjątku. My, wierzący w Niego, reprezentujemy Go na ziemskim padole, więc powinniśmy swoją postawą świadczyć o Jego wielkości. Nie kieruj się złymi emocjami i uczuciami w relacjach z innymi, bądź łaskawy, a ubogacisz swoje życie.
W Biblii znajdujemy historię, zwaną przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Opowiada ona o mężczyźnie, który zatrzymał się, by pomóc pobitemu, leżącemu na drodze człowiekowi. Ranny nie był nawet jego znajomym, a mimo to Samarytanin opatrzył go, poświęcając czas i pieniądze, by mu pomóc (Ew. Łukasza 10:27-37). Doprawdy, prawdziwie miłosierny człowiek okazuje życzliwość wszystkim – nie tylko przyjaciołom i znajomym, których lubi i na których chce zrobić dobre wrażenie. Miłosierny Samarytanin w oczach Boga był wielki, gdyż zauważył potrzebującego, zatrzymał się i zlitował nad mężczyzną, którego nigdy wcześniej nie widział i prawdopodobnie już więcej nie zobaczył. Pomoc kosztowała go sporo czasu i pieniędzy, nie dostał niczego w zamian, nie odniósł żadnej korzyści materialnej, a mimo to zrobił coś tak pięknego. Za każdym razem, kiedy postępujemy słusznie, zasiewamy ziarno pokoju w naszym życiu. Wyrasta ono z czasem jako piękny krzew – nasza nagroda. Postaraj się częściej pomagać ludziom. Okazuj im Bożą łaskę i dobroć, nawet jeśli na nią nie zasłużyli. Jestem przekonana, że zgodzisz się ze mną, iż świat potrzebuje więcej „miłosiernych Samarytan’’. Możesz stać się jednym z nich.

Fragmenty

Link do książki w naszym sklepie: kliknij tu

Powiązane