Kontakt +48 91823 87 60
Czego nie wiedział Darwin? zapowiedź

Czego nie wiedział Darwin? zapowiedź

Czego nie wiedział Darwin?

Teoria ewolucji jest sformułowana przy użyciu terminologii naukowej i jako nauka jest wykładana w szkolnych podręcznikach. Niemniej jednak ewolucja nie jest dowiedzioną teorią przez naukę, co udowodnimy w tej książce słowami naukowców, które wyszły spod ich piór, a którzy zostali wykształceni na przekonaniu, że biologiczna ewolucja Darwina jest faktem naukowym.

Wiarygodności każdej teorii naukowej jest oparta na  naukach empirycznych czyli na obserwacji tych zjawisk w przyrodzie lub w laboratorium w czasie teraźniejszym. W ten sposób udowadnia się i formułuje tezy i prawa wszystkich zjawisk przyrodniczych. Ewolucja nie może być badana w czasie rzeczywistym czy dowiedziona  za pomocą eksperymentu laboratoryjnego, gdyż jej zaistnienie wymagało miliardów lat. Żaden naukowiec nie będzie żył tak długo! Ten wymóg miliardów lat sprawia, że teoria ewolucji nie może być uznana przez naukę za zjawisko, które mogłoby bezwzględnie i bezsprzecznie zaistnieć. A zatem czy dowiedzenie wiarygodności ewolucji jest możliwe za pomocą nauk historycznych? Okazuje się, że ocena materiału dowodowego zawiera wiele przypuszczeń, hipotecznych założeń oraz uprzedzeń. Często też używane metody badawcze przynoszą sprzeczne wyniki. Nierzadko również teoria ewolucji jest podpierana wieloma innymi hipotezami i teoriami, które same wymagają udowodnienia. Skutkiem tego, podobnie jak nauki empiryczne, nauki historyczne  nie są w stanie dostarczyć wystarczających dowodów na rzekomy biologiczny rozwój życia na Ziemi zdefiniowany przez teorię ewolucji.

Nauki historyczne takie jak antropologia, paleoantropologia, paleontologia,  historia, kosmologia (obserwowanie wszechświata, jaki istniał w przeszłości), archeologia oraz geologia nie mogą ująć przedmiotu swoich badań doświadczalnie, gdyż badają zjawiska czasu przeszłego. Nawet jeśli możemy zauważyć skutki tych zjawisk w czasie obecnym, to jesteśmy w stanie tylko założyć ich przyczyny, okoliczności i mechanizmy powstania. Te, aby je uznać za udowodnione, wymagają naocznego świadka, niezbitych dowodów lub możliwej obserwacji ich mechanizmów w przyrodzie  w czasie obecnym.

A zatem teoria, która jest oparta na  hipotezach i na nie udowodnionych presumpcjach musi być brana na wiarę, jeżeli ktoś ją przyjmuje za swój światopogląd. Mówiąc inaczej: musi być wyznawana w sposób w jaki wyznawane są religie.

W czasach kiedy Darwin wyłożył swoje tezy w „O pochodzeniu gatunków” oparł je na współczesnej jemu wiedzy. Wsparł się na nauce, która była w procesie początkowego rozwoju i tak jak on nie wiedziała jeszcze wiele. Czy Darwin dzisiaj upierałby się przy swoich założeniach?

 

Powiązane