Kontakt +48 91823 87 60
31 sekretów Mistrza

31 sekretów Mistrza

Na jednym z seminariów, gdzie nauczałem dla Dr Mike’a Murdock’a, padło pytanie skierowane do usługujących, aby podzielili się pokrótce “pięcioma ważnymi rzeczami, których nauczyli się podczas służby”. Owe prawdy stanowiły początek 31 Sekretów Mistrza, które zmieniły moje życie. Szczerze wierzę, że taki sam wpływ będą one miały na twoje życie.
Sherman Owens

Sekret 1: Każda sprawa rozwija się lub upada z powodu przywództwaDlaczego tego nie uczą w szkole biblijnej - Sherman Owens

…wyznaczy męża, który by przewodził zborowi, który by szedł na ich czele i chodził przed nimi, który by ich wyprowadzał i wprowadzał, aby zbór Pana nie był jak owce, które nie mają pasterza. 4 Mojż. 27:16-17

Gdy rozpoczynałem pełnoetatową służbę uważałem, że wszystko, czego potrzebuję, to dwanaście płomiennych kazań. Ponieważ je miałem, sądziłem, że jestem gotowy. Latem 1980, mając dwie rzeczy: ogniste kazania i wizję, założyłem w swoim domu kościół Victory Chrystian Family Center (później Word of Faith). Te dwie rzeczy wystarczyły, aby coś zacząć, ale wkrótce odkryłem, że brakowało mi zdolności przywódczych. Byłem podobny do słonia w składzie chińskiej porcelany. Niedługo po rozpoczęciu pracy wezwałem do siebie wszystkich diakonów i poprosiłem ich, aby zrezygnowali ze swoich funkcji. Nic mi nie wychodziło! Zanim jednak zakończyliśmy nasze spotkanie, zdecydowaliśmy, że spróbujemy jeszcze raz. Popełniłem wiele błędów, lecz starałem się czegoś z nich nauczyć.

Osobiście wierzę, że wzrost kościoła można podsumować jednym słowem – przywództwo. Oczywiście musisz być wypełniony Bożą mocą, Jego Słowem i postępować według Jego woli, lecz bez przywódczych zdolności  nie zrobisz zbyt wiele. Wielu ludzi sukcesu nie poznałoby Boga nawet wtedy, gdyby zderzyli się z Nim na ulicy, lecz mimo to prowadzą dobrze prosperujące interesy.

Dlaczego? – Z powodu przywódczych zdolności. Wielu chrześcijan, chociaż ma Bożego Ducha, wcale nie doświadcza powodzenia.

Dlaczego? – Brakuje im przywódczych zdolności.

Dlaczego kościoły wzrastają do pięćdziesięciu osób i na tej liczbie się zatrzymują? Nawet jeżeli w ciągu roku odwiedzi je stu gości z usługą, wciąż jest tam tylko pięćdziesiąt osób.

Dlaczego? – Brak zdolności przywódczych!

Dlaczego inne kościoły wzrastają do stu, dwustu i pięciuset osób? – Z powodu zdolności przywódczych!

Każdy pastor pragnie powodzenia, lecz same chęci nie wystarczają. Można uczyć ludzi tego, co się wie, ale owoce są uzależnione od tego, kim się jest. Pierwsza księga Biblii ilustruje nam to prawo:

Wszystko powiela się według swojego rodzaju. (zob. 1 Mojż. 1:11,12,21,24,25,26)

Wielu pastorów umie głosić, nauczać, poprowadzić ceremonię ślubu lub pogrzebu, a także zbierać pieniądze, lecz większość z nich nie rozwija swoich zdolności przywódczych. Wierzę, że jest to powód dla którego wiele naszych zielonoświątkowych kościołów jest tak małych liczebnie. Mamy dużo doświadczenia ale mało zdolności. Wierzę, że ludzie potrzebują kogoś, kto ich dokądś poprowadzi, pomoże im odkryć Bożą wolę i nauczy żyć w zwycięstwie.

Jezus był przywódcą. Gdy odszedł z ziemi podzielił swoją służbę między wszystkich ludzi, nakazując im ćwiczyć i budować kościół aż do Jego powtórnego przyjścia.

Kilka miesięcy temu w czasopiśmie Time opublikowano zapytanie: “Gdzie są nasi przywódcy?”

Pewnego razu oglądałem w telewizji ekspertów dyskutujących na temat lat dziewięćdziesiątych. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mamy wszelkie dostępne środki, aby doprowadzić nasz kraj do świetności, lecz brakuje nam jednego – przywódców! Wierzę, że to dotyczy także kościoła. Mamy już Ducha Świętego i Słowo; wszystko czego nam jeszcze potrzeba to przywódców!

Jeżeli ktoś uważa się za lidera, a nikt za nim nie idzie, to znaczy, że ten człowiek jest na spacerze.

 

Sekret 2: Tak biegnijcie

Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. 1 Kor. 9:24

Z powyższego wersetu wynika, że możemy biec właściwie lub niewłaściwie. Paweł mówi nam w tym fragmencie o życiu, pracy i miłości. W przeciwieństwie do wyścigu sportowców, wygrać możemy wszyscy pod warunkiem, że biegniemy właściwie! Paweł powiedział, że walczymy o nieznikomy wieniec. Współzawodniczymy więc o nagrodę! Apostoł następnie mówi: “Ja tedy tak biegnę (współzawodniczę), nie jakby na oślep, tak walczę (współzawodniczę) na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał”. Paweł obrał w swoim życiu pewien kierunek, do którego niewzruszenie dążył, a jego ciosy były wymierzone w konkretny cel. Wielu z nas biegnie z wielkim wysiłkiem, ale obok właściwej trasy. Wielu ciężko walczy, lecz niestety z cieniem. W księdze Kaznodziei Salomona 10:10 czytamy wyraźnie: Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością.

Król Salomon nie udziela nam lekcji drwalnictwa w tym wersecie! Mówi do nas: “Jeżeli chcesz mieć powodzenie, potrzebujesz ostrej siekiery”. Wielu ludzi  ciężko i długo rąbie, lecz ich drzewo wciąż nie upada!

Dlaczego?  – Używają tępej siekiery! Mądry człowiek zatrzyma się i naostrzy swoje narzędzie. Zapamiętaj, ostrząc swoją siekierę, nie marnujesz czasu. Jeżeli posłużysz się mądrością osiągniesz powodzenie! Pracuj ciężko, ale z głową!

Cieszy cię to, że ktoś wynalazł elektryczną piłę łańcuchową?

To nieprawda, że rzeczy o których nie wiemy, przysparzają nam zmartwień. Martwią nas rzeczy, o których wiemy, że powinny wyglądać inaczej. Artmas Ward.

 

Sekret 3: Kościół ma księgowość

Doglądaj pilnie stanu swoich owiec, zwracaj uwagę na swoje trzody. Ks. Przypowieści 27:23

Wielu z nas nie widzi administracyjnej strony kościoła. Pewne dziedziny pracy zboru muszą być zarządzane jak przedsiębiorstwo. Pociąga to za sobą potrzebę prowadzenia księgowości, ustalania budżetu, listy płac, administracji, zarządzania, itd. Głoszenie i nauczanie to tylko wierzchołek góry lodowej.

Pamiętam jak w latach siedemdziesiątych Charles Capps powiedział: “Nie można zastąpić wiary dobrymi zasadami biznesu, ani nie można zastąpić zasad dobrego biznesu wiarą. Musisz używać wiary stosując dobre zasady biznesu”.

Istnieje zarówno duchowa, jak i praktyczna strona służby. Gdy pierwsi diakoni zostali wybrani, przydzielono im obowiązek opieki nad wdowami. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 6:3: Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Bucha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą.

Słowo sprawa w powyższym wersecie odnosi się do praktycznej opieki nad wdowami. Maria i Marta są obrazem obu dziedzin służby. Maria siedziała u stóp Jezusa i słuchała, natomiast Marta zajmowała się pożywieniem. Jezus nie zgromił Marty dlatego, że Mu usługiwała, lecz za to, że praktyczną stronę służby postawiła na pierwszym miejscu. Niektórzy chcieliby być tylko Mariami, inni przeciwnie, Martami. Potrzebujemy w tym równowagi.

Kieruj swoimi sprawami, bo inaczej one pokierują tobą. Benjamin Franklin

 

Sekret 4: Właściwa osoba na właściwym miejscu

Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. 1 List do Koryntian 12:18

Oko nie słyszy. Ucho nie widzi. Język nie odróżnia zapachu, lecz jeżeli każdy członek znajduje się na swoim miejscu, ciało będzie normalnie funkcjonować. Może to cię dziwi, ale jedną z największych zdolności przywódcy jest umiejętność postawienia właściwych ludzi na właściwym miejscu. Jedna osoba na nieodpowiedniej pozycji może osłabić całą organizację. Ostatnio słyszałem wywiad z trenerem zwycięskiej drużyny koszykówki. Zapytano go: “Co jest tajemnicą Pana sukcesu, jako trenera?” “Umiejętność postawienia właściwego zawodnika na odpowiednim miejscu” – padła odpowiedź.

Patrząc wstecz widzę, że większość moich kościelnych problemów było wynikiem braku tej zdolności. Ostatnio przeprowadzono badania wśród pastorów, którzy odnieśli sukces w służbie. Dziewięćdziesiąt cztery procent z nich posiadało zdolności do rozpoznania, zatrudnienia i wyćwiczenia właściwej osoby na odpowiednie stanowisko. “Profil osobowości” jest doskonałym narzędziem umożliwiającym liderowi właściwy wybór. Wystarczy kilka minut i już można się zorientować, czy osoba nadaje się do danego zadania. Powszechnie się uważa, że sukces każdej organizacji jest uzależniony od trzech czynników:

  • wyraźne kierownictwo,
  • właściwi pracownicy,
  • odpowiednie finanse.

Sukces: (1) wyraźne kierownictwo (2) właściwi pracownicy (3) odpowiednie finanse

 

Sekret 5: Różnica pomiędzy wiernością a lojalnością

Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. List do Tymoteusza 1:12

Na początku mojej służby myślałem, że jeżeli ktoś jest wierny, punktualny i ma umiejętności do wykonania powierzonego zadania, automatycznie się do tego nadaje. Nie miałem racji! Wierność odnosi się do działania, natomiast lojalność do postawy serca. Wierność przejawia się w punktualności, regularnym płaceniu dziesięcin i w ciężkiej pracy. Lojalność jest szacunkiem do przywódcy. Brak lojalności niszczy więzy międzyludzkie. Każdego człowieka można nauczyć pracy, punktualności, itp. Czy można jednak nauczyć kogoś lojalności? Angażując ludzi do pracy postaw na lojalność, nie na talent!

Właściwy charakter jest ważniejszy niż talent. Nie angażuj ludzi po to, by następnie uczynić ich dobrymi; na początku zaangażuj dobrych ludzi. Zawsze zadawaj sobie to pytanie: “Czy mogę tej osobie zaufać?” Zawsze szukaj widocznych znaków. Jeżeli człowiek obgaduje kogoś przy tobie, będzie również obgadywać ciebie. Wierność i lojalność są jak dobrze skomponowany utwór, słowa i muzyka uzupełniają się.

Twój wizerunek jest odbiciem tego, jak cię widzą ludzie, a charakter jest odbiciem tego, kim naprawdę jesteś. Charakter głupca ma w sobie skazę – nie jest to wada umysłu.

Bądź taki, jakim widzą cię ludzie.

Więcej informacji o książce: kliknij tu.

Powiązane