Kontakt +48 91823 87 60
Gdyby nie Boża łaska

Gdyby nie Boża łaska

W ostatnich latach wiele nauczano na temat wiary. Mówiono nam, czym jest wiara i jak się w niej poruszać. Pomimo tego, nie jestem pewna ilu wierzących naprawdę rozumie, na czym polega wiara. Gdybyśmy rzeczywiście tak dobrze ją rozumieli, doświadczalibyśmy w naszym codziennym życiu wielu więcej zwycięstw.
Wszelka wiedza dotycząca wiary musi być oparta na jasnym i dogłębnym zrozumieniu łaski. Podzielę się także słowem, które otrzymałam od Boga, proroctwem, w którym definiuje On łaskę i opisuje jej rolę oraz funkcję w życiu wierzących.
W rzeczywistości Boża łaska nie jest tak trudna do zrozumienia, jak nam się wydaje. Jest prosta i dlatego wielu ludzi jej nie ogarnia. Nie ma nic potężniej­szego niż łaska. Wszystko, o czym czytamy w Biblii – zbawienie, wypełnienie Duchem Świętym, spo­łe­czność z Bogiem i zwycięstwo w codziennym życiu – jest oparte właśnie na niej. Bez łaski jesteśmy nikim, nic nie mamy i nic nie możemy. Gdyby nie Boża łaska, nasze położenie byłoby żałosne i beznadziejne.
W Ewangelii Łukasza 2:40 czytamy, że jako dziecko Jezus …rósł i nabierał sił, był pełen mądrości, i ła­ska (przychylność i duchowe błogosławieństwo) Boża była nad nim.Gdyby nie Boża łaska - Joyce Meyer
Werset ten zawiera wszystko, czego potrzebujemy, byśmy byli szczęśliwi, zdrowi, abyśmy obfitowali i aby nasze życie z Bogiem było udane. Często mówimy o naszych licznych potrzebach, lecz w rzeczywistości potrzebujemy tylko jednego – tego samego, czego potrzebował Jezus. Musimy stać się silni w duchu oraz być pełni Bożej mądrości i łaski.
Gdy pozwolimy, by Boża łaska królowała w naszym życiu, nie będzie dla nas rzeczy niemożliwych. Natomiast bez łaski nic nie jest możliwe.
Paweł pisał do współczesnych mu wierzących: wszystko, czym jesteśmy, co czynimy i co mamy jest przez łaskę. Bez niej jesteśmy zupełnie bezsilni. Choć często wyznajemy za Pawłem, iż wszystko możemy w Chrystusie, który nas wzmacnia, jest to prawdą tylko dzięki Bożej łasce.
W Liście do Efezjan 2:10 Paweł mówi nam: Jego bowiem dziełem (wytworem) jesteśmy, stworzeni na nowo (nowonarodzeni) w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas (zaplanował zawczasu, przygotował wcześniej) Bóg, abyśmy w nich chodzili (prowadzili dobre życie, które On wcześniej zaplanował i przygotował dla nas).
Autor Listu do Hebrajczyków mówi, iż nasze uczynki były dla nas przygotowane przed naszym narodzeniem, a nawet od założenia świata (Hebr. 4:3).
Zgodnie z tymi wersetami, zanim się narodziliśmy, zanim powstał ten świat – Bóg wybrał nas i wy­znaczył dzieło życia do zrealizowania. Dlatego też musimy przestać mówić o „naszej” służbie jako o czymś, czego podejmujemy się z własnej inicjatywy lub sprawujemy dzięki swoim zdolnościom. W Ewangelii Jana 15:5 Jezus powiedział: beze mnie (odcięci od jedności ze mną) nic uczynić nie możecie.
Zamiast chlubić się naszą własną mocą, siłą, wiedzą czy osiągnięciami, powinniśmy rozpoczynać każdy dzień mówiąc: „Oto jestem Panie, gotowy na to, co dla mnie przygotowałeś. Otwieram się, na ile potrafię, aby Twoja łaska mogła płynąć w moim życiu, by uczyniła mnie zdolnym czynić to, czego Ty dla mnie pragniesz. Całkowicie oddaję się Tobie. Mogę być tylko tym, czym Ty pozwolisz mi być. Mogę mieć tylko to, czego Ty dla mnie chcesz. Mogę robić tylko to, do czego Ty mnie uzdolnisz, a wszystko to jest na Twoją, nie moją, chwałę”.
Jesteśmy narzędziami, za pomocą których Bóg realizuje swoje plany. Jesteśmy partnerami Boga. Cóż za niesamowity przywilej! Bóg pozwala, byśmy byli częścią Jego chwały, dopóki nie zapominamy, że bez Niego nic nie potrafimy uczynić.
Jeśli rzeczywiście wierzymy, że Bóg całkowicie kontroluje nasze życie, nic, co się wydarzy, nie będzie w stanie nas przygnębić czy zniechęcić, gdyż wiemy, że przez to wszystko Bóg realizuje swój plan dla nas. Nie będziemy chlubić się tym, co my robimy dla Boga, lecz tylko tym, co On robi przez nas. Musimy nauczyć się powierzać nasze życie Bogu, zawierzając się Mu we wszystkim, polegając nie na naszej wielkiej wierze, lecz na Jego cudownej łasce. Prawdą jest, iż wiara jest ważna, lecz nawet wiara jest nam dana przez łaskę jako dar. Wszystko w naszym życiu zależy nie od naszych zasług, zdolności, czy dokonań, lecz od Bożej decyzji, by zaspokoić nasze potrzeby. Bóg użyje do tego celu swej nieskończonej mocy, a my nie poniesiemy żadnych kosztów.
To jest łaska.
Jeśli masz dzisiaj jakieś potrzeby – a któż ich nie posiada – zachęcam, byś złożył je na Boga. Dobrze jest mieć plany, cele i marzenia w życiu. Dobrze jest z ufnością czekać na coś, co wierzymy, że Bóg chce nam dać. Proponuję jednak, byśmy odłożyli to chwilowo na bok. Na czas lektury tej książki uwolnij się od wszelkich prób osiągnięcia czegokolwiek dzięki swojej wierze i wysiłkom. Odetchnij i całkowicie zaufaj Bogu. Otwórz się całkowicie i obserwuj, jak Bóg wniesie w twoje życie aktywną moc, gdy zdecydujesz się przyjmować Jego niesamowitą łaskę. Wierzę, że w całym swoim podejściu do życia doświadczysz tak niesamowitej zmiany, iż nie będziesz już chciał powrócić do starego sposobu myślenia.

Więcej o książce: kliknij tu.

Powiązane