Kontakt +48 91823 87 60
Dlaczego wierzący mówią językami – zapowiedź

Dlaczego wierzący mówią językami – zapowiedź

Fragment książki:

Apostoł Paweł sporo napisał na temat mówienia innymi językami. I najwyraźniej był gorliwym wykonawcą tego, o czym nauczał, ponieważ w 1 Liście do Koryntian 14:18 stwierdził: „Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię, niż wy wszyscy”. Ja również jestem wdzięczny Bogu, że regularnie mówię językami. Jednocześnie chciałbym, aby każdy wierzący w swoim codziennym życiu korzystał z tego błogosławieństwa i źródła mocy.Kenneth E. Hagin - Dlaczego wierzący mówią językami - okładka

Chciałbym teraz skoncentrować się na wyjaśnieniu głównych powodów, dlaczego wszyscy chrześcijanie powinni mówić innymi językami. Chcę też pomóc Ci dostrzec, jak wiele pożytku płynie z codziennego korzystania z mocy Ducha Świętego.

Powód 1: Języki jako pierwszy znak

 

I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał (Dz 2:4).

W dziesiątym rozdziale Dziejów Apostolskich czytaliśmy, że żydowscy bracia, którzy poszli razem z Piotrem do domu Korneliusza, byli zaskoczeni, gdy ujrzeli, że dar Ducha Świętego został wylany również na pogan. Dotąd myśleli, że ten dar jest wyłącznie dla Żydów.

Kenneth E. Hagin

Więcej informacji o książce.

Powiązane