Kontakt +48 91823 87 60
Dobro czy Bóg – John Bevere

Dobro czy Bóg – John Bevere

Dobro czy Bóg

Niedawno rozmawiałem przez telefon ze znanym liderem w naszym kraju. Gdy mieliśmy już się pożegnać, niespodziewanie powiedział: „John, poczekaj. Muszę ci coś powiedzieć. Napisałeś wiele książek na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, ale jest jeszcze jedna, którą musisz napisać. To będzie prorocze przesłanie dla kościoła na ten czas; jest to dla ciebie zlecenie z nieba”.okładka: Dobro czy Bóg - John Bevere

Gdy skończył mówić, byłem na kolanach zachwycony Bożą obecnością. W ciągu kilku tygodni od tej rozmowy telefonicznej ogarnęła mnie pasja, by napisać książkę.
Jej przesłanie skupia się na prostym pytaniu: czy dobro wystarcza?

W obecnych czasach terminy dobry i Bóg wydają się bliskoznaczne. Wierzymy, że to, co ogólnie przyjęte jest za dobro, musi być zgodne z Bożą wolą. Szczodrość, pokora i sprawiedliwość są dobre. Egoizm, arogancja i okrucieństwo są złe. Różnica wydaje się oczywista. Czy to jednak wszystko? Jeśli dobro jest tak oczywiste, to dlaczego w Liście do Hebrajczyków 5:14 czytamy, że musimy mieć zdolność rozróżniania, co jest dobre, a co złe?
Apostoł Paweł napisał: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rzym.12:2). Nie potrafimy rozróżnić, co jest prawdziwie dobre dla naszego życia, zanim nasz umysł nie zostanie odnowiony. Bez przemiany, która przychodzi przez odnowienie naszego umysłu, rozmijamy się z niesamowitym życiem, z życiem wypełnionym Bogiem, a które jest dla nas dostępne w Chrystusie.

Przed założeniem świata Bóg zaplanował twoje życie, które ma sens, przeogromną radość oraz spełnienie. Jego wola i plan wobec ciebie są doskonałe i całkowicie dobre. Istnieje jednak fałszywe dobro, które może powstrzymać cię przed przyjęciem od Boga tego, co najlepsze.
Niestety wielu z nas zadowala się podróbką. Nieświadomie (czasami świadomie) odrzucamy Boga, by szukać tego, co wydaje się dobre.
Przywódcy wczesnego kościoła wielokrotnie ostrzegali nas przed tym zwiedzeniem (zwiedzenie to przekonanie, że zgadzamy się z prawdą, ale tak nie jest). Jezus ostrzegał, że to zwiedzenie będzie podstępnie ukryte w naszych czasach, że nawet wybrani mogą stać się jego ofiarami. Czy możemy lekko potraktować te ostrzeżenia? Czy możemy je zlekceważyć zakładając, że jesteśmy ponad zwiedzeniem i instynktownie potrafimy rozróżnić dobro od zła?

Dobra nowina jest taka, że Bóg nie próbuje ukryć przed nami tego, co najlepsze. Nie chce zaciemniać naszej wizji. Obiecał, że ci, którzy szukają, znajdą. Jeśli zaangażujemy się w szukanie prawdy, to nie zostaniemy oszukani przez jej podróbkę. Musimy odpowiedzieć na następujące pytanie: czy będziemy spoglądać na Źródło prawdy, czy zadowolimy się powierzchowną wiedzą o Bogu i Jego dobrej woli? Mam nadzieję, że czytając tę książkę, utwierdzisz się w postanowieniu, by nigdy nie zadowalać się czymś, co nie jest tym najlepszym od Boga.
Ze wstępu John Bevere

Opis materiałów:

Każdy rozdział książki został podzielony na sześć wykładów z odpowiednimi rozważaniami na końcu. Każdemu rozdziałowi książki odpowiada jedna sesja nauczania dostępna na video lub audio. Pytania do dyskusji dla każdego rozdziału są umieszczone po codziennych rozważaniach. Materiały nadają się do indywidualnego oraz grupowego studiowania.

Program nauczania „Dobro czy Bóg” składa się z następujących części:
 • Dobro czy Bóg – książka.
  Jedyna wydrukowana część tego zestawu. Jej elektroniczna wersja w formacie PDF znajduje się na płycie z materiałami.
 • Dobro czy Bóg – książka audiobook.
  Całość w postaci 6 rozdziałów podręcznika „Dobro czy Bóg” czytana przez lektora w języku polskim, w formacie mp3
 • Dobro czy Bóg – książka w wersji PDF
 • Dobro czy Bóg – video (6 sesji).
  Całość w postaci 6 sesji wideo w formacie mp4.
 • Dobro czy Bóg – audio (6 sesji).
  Całość w postaci 6 sesji wideo w formacie mp3.

Już wkrótce zaczynamy dystrybucję. Podobnie jak w przypadku innych kursów Johna Bevere: „Nieustępliwi”, „Duch Święty – wprowadzenie”, „Historia małżeństwa”, materiały „Dobro czy Bóg będą dystrybuowane bezpłatnie przez Instytut Wydawniczy Compassion w Szczecinie.

 

 

Zapraszamy do internetowej biblioteki pod CloudLibrary.org z materiałami Johna i Lisy Bevere.

 

Tagi:

Powiązane