Kontakt +48 91823 87 60
Duch Święty – Wprowadzenie – video

Duch Święty – Wprowadzenie – video

Duch Święty – Wprowadzenie – video to sześć sesji nauczania Johna Bevere na temat Ducha Świętego. Materiał ten jest częścią materiałów szkoleniowych autora, który wkrótce ukaże się nakładem Instytutu Wydawniczego Compassion i jest skierowany do kościołów i społeczności chrześcijańskich w Polsce. Dystrybucja jest bezpłatna.

Więcej informacji na temat materiałów kliknij tu.

Materiał video jest już dostępny do bezpłatnego pobrania z CloudLibrary.org

 

Ze wstępu:

Gdy mój tata poprosił mnie o pomoc w napisaniu tej książki, natychmiast ogarnęło mnie niedowierzanie. Pomyślałem, że prawdopodobnie jeszcze się o to nie modlił. Szczerze mówiąc, nie uważałem się za godnego kandydata. Właściwie rozmyślanie nad jego prośbą powodowało ucisk żołądka, jak w trakcie wykonywania breakdance.
Z szacunkiem poprosiłem mojego ojca, aby rozważył inne możliwości i poświęcił czas modląc się nad tą sprawą (może rok lub dwa). Zaledwie po jednym dniu modlitwy miał pewność, że nadaję się do tego zadania. Mój ojciec podkreśla, że wśród młodszych pokoleń Duch Święty nie powinien być tematem tabu, dlatego też docenia mój wkład, jako osoby w wieku dwudziestu pięciu lat. Wiemy, że wielu ludzi, zarówno młodszych jak i starszych, będzie omijać ten temat, jeśli nie zrozumieją, kim jest Duch Święty i jak działa.Duch Święty - Wprowadzenie - John Bevere
Pomimo moich obaw, jak mógłbym odmówić mojemu ojcu? Zostałem przymuszony, by się zgodzić. To, co wydarzyło się później, można określić jako zmieniającą życie podróż. Zacząłem widzieć Pismo w nowym świetle, gdy Bóg otworzył moje oczy na wiele cudów Swojego Ducha. Wkrótce odkryłem, że Duch Święty jest najbardziej niezrozumianą osobą w kościele. Przypisano Mu niezliczoną ilość etykiet i stereotypów, ale zbyt mało osób zna Go takim, jakim jest w rzeczywistości.
Celem tej książki jest ułatwienie tobie zaznajomienia się z osobą Ducha Świętego poprzez podróż przez Pismo Święte. Zawarte w niej zapatrywania mogą być śmiałe, lecz obiecuję, że podróż jest warta czasu i energii.
W trakcie czytania proś Ducha Świętego, by wprowadził cię we wszelką prawdę. On usunie wierzenia, które nie mają podstaw w Jego Słowie. Odkryjesz, że nie „należy” do denominacji lub ruchu, i że nie może być ograniczony do pokolenia lub wieku. Duch Święty został posłany, by objawić Jezusa i wzmocnić całe Ciało Chrystusa. On uczynił nasze serca swoim domem i obiecał powodzenie w naszym życiu. Jedyne, co musimy zrobić, to dać Mu panowanie.
Nie znajdziemy lepszego przyjaciela i przewodnika. Duch Święty będzie ci wiernie towarzyszył przez wszystkie życiowe zmagania i radości. Obiecał, że nigdy cię nie zostawi, ani nie opuści, ponieważ jesteś Jego pasją i przyjemnością. Przygotuj się na odkrycie tej fantastycznej osoby!

—Addison Bevere, COO, Messenger International

Powiązane