Kontakt +48 91823 87 60
Korzenie wiary – Willie George

Korzenie wiary – Willie George

Materiały katechetyczne „Korzenie wiary” zawierają różnorodność materiałów do
pracy z dziećmi. Są przeznaczone są do pracy w grupach na lekcjach prowadzonych przez
nauczyciela i jego pomocnika lub pomocników. W zajęciach może brać udział nawet duża
liczba dzieci.Aby w pełni je wykorzystać, należy zaangażować do pracy w klasie więcej niż
jedną osobę. Możliwe, że praca z tymi materiałami wniesie nowe życie do twojej szkółki
niedzielnej. Jezus Chrystus również uczył swoich dwunastu uczniów poprzez praktykę.
Każdy z nich uczył się usługiwać, patrząc na Jezusa, pomagając Mu i słuchając Jego instrukcji.
Dzięki tej metodzie z łatwością można przygotowywać nauczycieli do służby wśród
dzieci. Nowe osoby czują się często zagubione, gdy samodzielnie muszą nauczyć się
prowadzenia zajęć. Nowy nauczyciel może stopniowo wdrożyć się w prowadzenie lekcji,
obserwując bardziej doświadczonych kolegów. Dzięki tej metodzie pracy nowy personel
kształci się poprzez praktykę. Łatwo można ocenić postępy nauczyciela i jego gotowość
do przejęcia na siebie większej odpowiedzialności.
Podczas zajęć prowadzonych za pomocą tej metody nieobecność nauczyciela nie stanowi
większego problemu. Nawet jeżeli główny nauczyciel jest nieobecny, może zastąpić
go jego pomocnik. W przypadku braku pomocnika nauczyciel może poprosić rodzica
o pomoc w utrzymaniu dyscypliny i porządku.
• 50 praktycznych lekcji obejmujących zagadnienia z Nowego Testamentu
• materiał na lekcję dodatkową do każdego tematu
• materiały wizualne w postaci flanelografów (75 rysunków)
• materiał do powtórki do każdej lekcji
• propozycje gier i zabaw

Materiały ukażą się nakładem Instytutu Wydawniczego Compassion w tym roku

Powiązane