Kontakt +48 91823 87 60
Materiały do pracy z dziećmi – Becky Fischer

Materiały do pracy z dziećmi – Becky Fischer

Materiały do pracy z dziećmi – Becky Fischer

Ze wstępu:

Materiały stanowiące fundament niezbędny dla kształcenia dzieci w dzisiejszych kościołach. Kiedyś osoby dorastające w obrębie amerykańskiej kultury wychowywano w oparciu o standardy judeochrześcijańskie. Nasze społeczeństwo wpajało obywatelom biblijne wartości i zasady. Nawet ci, którzy nie uważali się za chrześcijan, próbowali żyć zgodnie z dziesięcioma przykazaniami, znali wiele historii biblijnych, wiedzieli, że Jezus umarł za nasze grzechy i rozumieli, co to oznacza. Gdy mówili o Najwyższym, mieli na myśli Boga judeochrześcijańskiego.Becky Fischer Materiały do pracy z dziećmi
Dziś wszystko się zmieniło. Tysiące dzieci nie usłyszało w swym życiu żadnej historii biblijnej. Większość z nich nie wie kim jest Jezus Chrystus, choć często słyszą Jego imię z ust dorosłych, którzy szastają nim w złości lub zdziwieniu. Nawet te dzieci, które ponoć pochodzą z chrześcijańskich domów, dorastają wśród mieszaniny wierzeń i poglądów, w rodzinach otwartych na pluralistyczne wartości, przychylnych światowym religiom, oddającym się różnym formom duchowej ekspresji towarzyszącej ich chrześcijańskim doświadczeniom.
Dlatego tak ważne jest, aby kościół nauczał dzieci na temat potężnego i wyjątkowego Boga i Jego cudownych przymiotów. Nie możemy już dłużej zakładać, że wszyscy posiadają ten sam obraz Boga. Przestrzegajmy słów Psalmu 78:4: „…tego nie ukryjemy przed ich synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę, i cuda, których dokonał”.
Do twojej grupy należeć pewnie będą również dzieci pochodzące z dobrze ugruntowanych, chrześcijańskich rodzin, którym wpojono solidne biblijne zasady. Lekcje te pozwolą im umocnić się w Chrystusie, będą też dla nich rodzajem studium „apologetycznego”, czyli broniącego naszej chrześcijańskiej wiary.
Staraliśmy się omówić najbardziej podstawowe biblijne kwestie dotyczącego Boga, tego, kim jest, co uczynił, czyni i będzie czynił. Dokładnie przyjrzymy się trzem Osobom Trójcy, roli, jaką każda z nich pełniła w procesie stwarzania świata i naszego zbawienia oraz temu, w jaki sposób uczestniczą w naszym codziennym życiu. Omówimy podstawowe biblijne pojęcia, takie jak: zbawienie, chrzest wodny i chrzest w Duchu Świętym. Na koniec przejdziemy do czterech dogłębnych lekcji dotyczących stworzenia na podobieństwo Boże – w duchu, duszy i ciele.

Jak skutecznie korzystać z materiałów

Plany nauczania stworzone przez The Kids in Ministry International, Inc. najlepiej sprawdzają się w obrębie kościołów dziecięcych, jednak z powodzeniem można je dostosować do formatu szkółki niedzielnej, studium biblijnego w małych grupach, czy lekcji domowych dla dzieci, które są edukowane przez rodziców. Zostały stworzone po to, by wyposażyć was w niezbędne wskazówki i kreatywne pomysły, pomocne w przekazywaniu dzieciom podstawowych prawd. Idealnie byłoby, gdybyście, studiując te materiały, poszukiwali Ducha Świętego i Jego sposobów na ożywienie zawartych w nich informacji, dodając swoje kreatywne pomysły do naszych.
Nie twierdzimy, że aby otrzymać namaszczenie, musicie koniecznie korzystać z naszych lekcji, skeczy, itd. Pamiętajcie – Stwórca Wszechświata mieszka w każdym z was. Pełne świeżości pomysły, którymi nas obdarowuje, odniosą większy skutek, gdy będą pochodzić z naszych serc, a nie tylko ze stron książki. Te lekcje mają służyć jako trampolina, która pozwoli waszemu namaszczonemu, kreatywnemu duchowi na wzbicie się w przestworza.
Dostrzeżecie na pewno, że materiały te bardziej nadają się do nauczania starszych niż młodszych dzieci, choć w naszych nabożeństwach uczestniczą maluchy w wieku od sześciu do dwunastu lat. Nie powinno stanowić to problemu. Młodsze pociechy będą mogły „podciągnąć się” duchowo, starając się dosięgnąć poziomu starszych kolegów. Zobaczycie, że zaczną uwielbiać, modlić się i reagować na Bożą obecność w sposób bardziej dojrzały, niż moglibyście sobie wyobrazić. Jeśli w grupie znajduje się sporo starszych dzieci, dostosowywanie materiałów do najmłodszych nie byłoby mądrym posunięciem.

Trzy zestawy do nauczania dzieci Becky Fisher dostępne w j. polskim:

O autorce

Becky Fischer jest założycielką i prezesem Kids in Ministry International (KIMI) – wielokierunkowej służby, w ramach której dzieci uczą się działać w nadprzyrodzonej mocy Bożej, a dorośli są wyposażani do pracy z najmłodszymi. Przed założeniem KIMI Becky przez dziesięć lat pełniła funkcję pastora dziecięcego. Już w najmłodszych latach przyjęła Jezusa jako Zbawiciela i została napełniona Duchem Świętym.

Becky na własne oczy przekonała się, że dzieci mogą być dotykane i używane przez Pana. Już na początku pełnienia swej służby wśród najmłodszych dostrzegła, że łakną oni nadprzyrodzonej obecności Ducha Świętego.

Zanim Becky poświęciła się realizacji Bożego powołania, przez dwadzieścia trzy lata działała na arenie biznesowej. Założenie KIMI było zwieńczeniem jej dziesięcioletniej służby w dwóch kościołach, gdzie pełniła funkcję pastora dziecięcego.

Z pomocą oddanej grupy liderów na całym świecie, Becky przeszkoliła tysiące dzieci, nastolatków, rodziców i dorosłych pracujących wśród najmłodszych, wykładając na konferencjach, w szkołach biblijnych, w trakcie podróży misyjnych, w kościołach, a także publikując materiały szkoleniowe.

Jest autorką książek: Reformacja służby wśród dzieci w XXI wieku i Jesus Camp My Story (Obóz Jezusa, moja historia – przyp. tłum.). Stworzyła i/lub współtworzyła również osiem wyjątkowych i kreatywnych programów nauczania dla kościołów dziecięcych.

Becky Fischer jest założycielką i dyrektorem Szkoły Ponadnaturalnej Służby dla Dzieci (The School of Supernatural Children’s Ministry – SSCM). To czterdziestopięciogodzinny kurs dla rodziców oraz dorosłych pracujących z najmłodszymi, prezentujący podstawy skutecznej służby wśród najmłodszych. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, w jaki sposób nauczyć dzieci słuchania głosu Pana i pomóc im w wypełnianiu ich Bożego powołania, obejmującego służbę uwielbienia, wstawiennictwa, czy proroctwa. Najmłodsi nauczą się jak uzdrawiać chorych, poruszać się w darach Ducha, podążać za Nim, czynić znaki i cuda. Celem SSCM jest dołożenie wszelkich starań, by dzieci stały się aktywnymi członkami Ciała Chrystusa.

Becky pojawiła się w programach The 700 Club, Sid Roth Show oraz na kanale Elijah List’s Prohpetic TV. Jej rola w filmie Jesus Camp pociągnęła za sobą serię wywiadów w Good Morning America, CNN Prime Time, The Glenn Beck Show, Fox News Radio, Charisma Magazine. Artykułu Becky ukazują się w magazynie Ministry Today. Przez trzy lata tworzyła cotygodniowy dziesięciominutowy program dla dzieci o nazwie Digital Devotions (Modlitwy cyfrowe – przyp. tłum.) dla służby XPWebChurch pod kierownictwem Patricii King.

„Becky jest jednym z czołowych propagatorów poglądu, iż dzieci powinny znać Biblię jak książkę do historii. Jednocześnie uczy je jak czynić cuda i znaki na wzór tych, opisanych w Dziejach Apostolskich. Nadchodzące przebudzenie będzie międzypokoleniowym poruszeniem Bożym. Becky przypomina, że nie możemy zapominać o naszych dzieciach.” – Wes i Stacey Campbell, zaangażowani w służbę Revival Now (Przebudzenie teraz) oraz Be a Hero (Bądź bohaterem).

Powiązane