Kontakt +48 91823 87 60
Śpiewnik – Tylko Jezus

Śpiewnik – Tylko Jezus

Śpiewnik – Tylko Jezus

7 rozdziałów tematycznych, 339 utworów polskich i zagranicznych twórców, indeks alfabetyczny, indeks tematyczny, indeks wg stylu muzycznego, tabela chwytów gitarowych.

Do śpiewnika dołączona jest prezentacja PowerPoint wszystkich utworów na płycie CD.

 

INDEX

1. „Źródło wszelkich błogosławieństw niech me serce śpiewa Ci…”

1. Alleluja w miłości
2. Coraz bliżej
3. Cudowny łaskawy Zbawca (Wonderful, Merciful Savior)
Śpiewnik - Tylko Jezus
4. Czy widziałeś jak drżą góry? (Did You Feel The Mountains Tremble)
5. Dotyk Nieba zmieni świat (Touching Heaven Changing Earth)
6. Gdy Bóg dotyka Cię (Just One Touch From the King)
7. Hosanna (Hosanna) – Brooke Fraser
8. Jahwe
9. Jak po nocy jasny świt
10. Jak to jest (Who Am I?)
11. Jedynie w Bogu
12. Jeśli Ty
13. Kiedy dusza śpiewa
14. Łąki Twoich obietnic
15. Ma dusza pewna tego jest (And That My Soul Knows Very Well)
16. Na wieki będę
17. Niech wszelkie stworzenie (Let All Things Now Living)
18. Nieś mnie (Carry Me)
19. On nazwał mnie (He Knows My Name)
20. Pan jest obecny pośród nas (The Presence Of The Lord Is Here)
21. Pan wybawieniem jest
22. Preludium
23. Proszę przyjdź (Enter In)
24. Ratujesz mnie (Rescue Me)
25. Słowo Twe (Thy Word)
26. Szukałem Cię
27. Śpiewać chcę (Sing (Your Love)
28. Tak zwyciężam to co złe (This Is How We Overcome)
29. Tego miasta Tyś Bogiem (God Of This City)
30. Twe światło
31. Twoje Słowo
32. Uszczęśliwiłeś mnie (Made Me Glad)
33. W cieniu skrzydeł Twych (Hiding Place)
34. Zamieszkać chcę (I Will Dwell)
35. Źródło wszelkich błogosławieństw (Come Thou Fount Of Every Blessing)

2. „Za Twój krzyż dziękować chcę…”

36. Alleluja Pan i Król (Hallelujah To My King)Śpiewnik - Tylko Jezus
37. Barankowi cześć (Worthy Is The Lamb)
38. Boży Syn (Son Of God)
39. Cała ziemia zabrzmi chwałą (All The Earth Will Sing Your Praises)
40. Dzisiaj w Betlejem (Born In Bethlehem)
41. Emmanuel (Emmanuel)
42. Głęboka miłość Ojca jest (How Deep The Father’s Love For Us)
43. Gruchnęła nowina
44. Hosanna – Iwona Dobrek
45. Hosanna (Hosanna) – Kirk Franklin
46. Hymn wielkanocny (The Anthem)
47. Imię jedyne znam (There Is No Other Name)
48. Jak cudna miłość jest (What Wondrous Love Is This)
49. Jego moc zbawia świat (Mighty To Save)
50. Jezu, dzięki (Jesus, Thank You)
51. Jezu, Imię Twe (Be Unto Your Name)
52. Jezus Chrystus poprowadzi nas
53. Jezus kocha cię
54. Jezus przez nas upragniony (Come, Thou Long Expected Jesus)
55. Jezus zwyciężył
56. Jezu, tym obdarzyłeś mnie (Jesus You Gave It All)
57. Każdy wschód słońca
58. Kim jestem już wiem (I Know Who I Am)
59. Kto to wie? (Did You Know?)
60. Miłości Król (King Of Love)
61. Mój Jezus
62. Nad życie swe (Above All)
63. Najsłodsze Imię (No Sweeter Name)
64. Niebo śpiewa święty (Angels Cry Holy)
65. Niech każde serce śpiewa (Good Christian Men Rejoice)
66. Nie ma w innym zbawienia
67. On skałą moją jest (Standing On The Rock)
68. Pan jest wśród nas Śpiewnik - Tylko Jezus
69. Panów Pan (Lord Of Lords)
70. Patrz, oto Boży Syn (Behold the Son of God)
71. Piękny dzień (Perfect Day)
72. Piosenka o Dobrym Pasterzu
73. Pod niebem (Across The Lands)
74. Prowadź mnie pod krzyż (Lead Me To The Cross)
75. Przed Bożym tronem w niebie tam (Before The Throne Of God Above)
76. Przyjaciel
77. Śpiewajmy alleluja Barankowi
78. Święte Imię Jezus
79. To miejsce dał nam Pan
80. To nasz Bóg
81. To uczynił we mnie Pan (What The Lord Has Done In Me)
82. Ty jesteś dla mnie wszystkim (You Are My All In All)
83. Ty jesteś moim bratem
84. Ty widziałeś (You Saw Me)
85. Tylko Ciebie mam (All I Have)
86. Tylko Jemu
87. Uboga stajenka (Away In A Manger)
88. W Chrystusie (In Christ Alone)
89. Wielka moc w krzyżu tkwi (The Power Of The Cross)
90. Wielkie jest (Higher)
91. W miłości Twojej zanurzam się (Lost In Wonder)
92. Wołam święty (Cry Holy)
93. Wspaniały Jezu (Fairest Lord Jesus)
94. Wspaniały Zbawca (Beautiful Saviour)
95. Wspaniały Zbawco (Wonderful Saviour)
96. Za Twój krzyż (At The Cross)

3. „Przyjdź tak jak deszcz…”

97. Daj czyste serce Śpiewnik - Tylko Jezus
98. Duch Twój (Your Spirit)
99. Duchu Święty (Holy Spirit)
100. Jak ożywczy deszcz
101. Kościele wstań (Let The Church Rise)
102. Na nic jest moc (Not By Might)
103. Natchnij mnie (Breathe On Me)
104. Niechaj zstąpi Duch Twój
105. Niech strumienie żywej wody
106. Powróćmy dziś do Pana
107. Przyjdź tak jak deszcz (Rain Down)
108. Ten zdrój żywych wód (The River Is Here)
109. Weź nas nad tę rzekę (Take Us To The River)
110. Zapominam siebie

4. „Jesteś święty, święty, nikt nie dorówna Ci…”

111. Alleluja żyje Pan
112. Błogosławieństwo (Blessing And Honor)
113. Błogosławiony
114. Bogu jedynemu
115. Boże nasz (God Is Great)
116. Bóg dobry jest
117. Bóg wywyższony (Highly Exalted)
118. Całe niebo (All The Heavens)
119. Chwal Adonai (Praise Adonai)
120. Chwała (Glory) – Reuben Morgan
121. Chwała na niebiosach (Glory In The Highest)
122. Chwały godzien Król (Glory To The King)
123. Cudowne Imię
124. Cudowny Boże (Great God Of Wonders)
125. Dobroć (Kindness)
126. Dobry jest nasz Bóg (The Lord Is Good)
127. Gdy Cię wezwę (I Will Search)
128. Hallelujah
129. Hosanna (Hosanna) – Ollie Sebastian
130. Imię Twe (Your Name)
131. Jesteś – Beata Tobijasiewicz
132. Jesteś dobry
133. Lepsza niż życie (Better Than Life)
134. Łaska Twa okrywa mnie (Grace Flows Down)
135. Majestat Twój (Majesty)
136. Majestat Twój (Majesty – Here I Am)
137. Miłością podniosłeś mnie (Lifted Me High Again)
138. Miłość Twa obfita jest (Your Love Is Extravagant)
139. Mocniejsza miłość Twa (Stronger Than)
140. Nasz Bóg wielki jest (How great Is Our God)
141. Na wieki (Forever)
142. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa
143. Nie jesteś sam – Jolanta Kołodziejska & Andrzej Cudzich
144. Nie o nie
145. Niepojęta łaska
146. Nieskończony Bóg (Ever Living God)
147. Nie zmieniasz się (Unchanging)
148. Odwiecznym Bogiem jesteś Ty (Everlasting God)
149. O Izraelu
150. Panie tylko Ty (There Is None Like You)
151. Panie, Tyś dobry (You Are Good)
152. Piosenka Objawienia (Revelation Song)
153. Podnoszę wzrok (Lift Up Your Eyes)
154. Przez wszystkie me dni (All Of My Days)
155. Psalm 108
156. Stworzyciel nieba (Lord Of The Heavens)
157. Święty jesteś święty
158. Święty jest nasz Pan (Holy Is The Lord)
– Chris Tomlin & Louie Giglio
159. Święty, święty (Holy, Holy)
160. To Król nasz
161. To właśnie Ty (You Are The One)
162. Twa chwała (Your Glory)
163. Twe Imię (Your Name)
164. Twe Imię święte (Your Name Is Holy)
165. Twoja miłość
166. Twoje królestwo (Yours Is The Kingdom)
167. Twoje miłowanie
168. Ty leczysz (Healer)
169. Tylko Ty (All)
170. Tyś Bogiem świętym jest (You Are A Holy God)
171. Tyś jedyny Bóg (You Are God Alone (Not A God)
172. Tyś królem mym (miłości cud) (You Are My King (Amazing Love)
173. Tyś mocą jest (You Are My Strength)
174. Wciąż mnie zadziwiasz
175. Wielki (Big)
176. Wierny Ojciec (Faithful Father)
177. Wkoło mnie (All Around)
178. Wspaniały Pan (Beautiful One)
179. W Twej obecności (Here In Your Presence)
180. Wzniosły Pan (Lord Most High)
181. Zachwycasz mnie (Amazed)
182. Za to wszystko co zrobiłeś (For All You’ve Done)
183. Zdumiewający Bóg (Indescribable)
184. Z miłości (All For Love)
185. Z miłości (Because Of Your Love)

5. „Daj nam uwielbienia strój aby odszedł zwątpienia duch…”

186. A ja w Panu
187. Alleluja króluj nam (Hallelujah To The King)
188. Baruch Adonai (Baruch Adonai)
189. Bądź blisko mnie (Need You Here)
190. Bądź Królem mym (Lord Reign In Me)
191. Bądź mym celem (Be The Centre)
192. Bądź mym widzeniem (Be Thou My Vision)
193. Będę chlubić się (I Will Boast)
194. Będę Cię wielbił po kres mych dni (Worship Forevermore)
195. Biegnę do Ciebie (I Will Run To You)
196. Cały świat (All The Earth)
197. Chwal Go (Praise Him)
198. Chwała – Robert Cudzich, Monika & Stanisław Dziurlikowscy, Andrzej Cudzich
199. Chwała niech będzie Jezusowi
200. Chwały godzien jest nasz Pan (Glory To The Lord Our God)
201. Ciebie Jezu wielbię (Jesus I Adore You)
202. Czekam
203. Czy uwierzyć mam (Am I To Believe)
204. Dar (Offering)
205. Dla Ciebie (All For You)
206. Dla Ciebie pragnę żyć (For This Cause)
207. Dlatego sławiłem radość
208. Dziękczynienia pieśń
209. Gdy swą świętość odsłaniasz nam (In The Beauty Of Holiness)
210. Gdzie ścieżki życia plączą się (Where Cross The Crowded Ways)
211. Ja chcę chwalić Pana (Come To Praise)
212. Jeden dzień (One Day)
213. Jego lud niech przyjdzie (Come People Of The Risen King)
214. Jestem tu (Here I Am)
215. Jestem Twój na wieki
216. Jesteś – Adam Ziemianin & Andrzej Cudzich
217. Jesteś drogą (One Way)
218. Jesteś święty (You Are Holy)
219. Jeszcze zdążysz
220. Jezu, miłości duszy mej (Jesus Lover Of My Soul)
221. Jezu mój
222. Jezusowi zaśpiewaj pieśń (Sing To Jesus)
223. Jezus tylko Jezus (Jesus All For Jesus)
224. Każdy dzień (Everyday)
225. Każdy mój dzień (All Of My Days)
226. Królu Chwały, przyjdź (King Of Majesty)
227. Królu mój (My King)
228. Lepiej (More)
229. Me serce ufa Ci (My Heart Will Trust)
230. Modlitwa
231. Moje pragnienie (One Desire)
232. Moje życie pieśnią jest (And Now My LifeSong Sings)
233. Mów do mnie dziś (Speak To Me Lord)
234. Nad pagórki, lasy, zieleń pól (Over Fields Of Green)
235. Nad wodami Babilonu
236. Nadzieja moja (My Hope)
237. Nad życie swe (More Than Life)
238. Na niebiosach (Highest)
239. Nasz Ojcze (Our Father)
240. Nasz Pan godzien jest (Most High)
241. Nasz wspaniały Król (Beautiful King)
242. Na wieki (Forever And A Day)
243. Nie boję się (Still)
244. Niechaj bramy się otworzą (Open Up The Gates)
245. Niechaj brzmi Tobie chwały pieśń
246. Niechaj runie mur (Let The Walls Fall Down)
247. Niech cała ziemia (Let Everything That Has Breath)
248. Niech chwała brzmi (Be Glorified)
249. Niech powstaną którzy śpią (Let The Worshippers Arise)
250. Niech Twa wola dzieje się (Surrender)
251. Nie jesteś sam – Adam Szewczyk
252. Nie ma takich gorzkich łez
253. Oddaję Ci życie swe
254. Ojcze Duchu Jezu (Father Spirit Jesus)
255. O mej wolności chcę śpiewać pieśń (Song Of Freedom)
256. O tak, tak, tak, Panie mówię tak
257. Pan światłością moją
258. Panie oto jestem
259. Pełnię wiary miej (With All Faith)
260. Pioseneczka
261. Powstałem (The Stand)
262. Poznać Cię (Knowing You)
263. Przemieniaj mnie (From The Inside Out)
264. Przez życie z Bogiem (O For A Closer Walk)
265. Przyjdź i objaw się (Meet With Me)
266. Przyjmij chwałę (I Adore)
267. Psalm 30
268. Psalm 100
269. Psalm 145
270. Puk, puk, puk
271. Radość w Panu miej zawsze (Again I Say Rejoice)
272. Roni roni bat Tzion (Roni Roni Bat Zion)
273. Smutek zmień w radość (Beauty For Ashes)
274. Stawka większa niż…
275. Stoisz u naszych drzwi
276. Szczęśliwi (Blessed)
277. Śpiewać chcę (I Will Sing)
278. Śpiewa ziemia
279. Święty jest nasz Pan (Holy is the Lord)
– Sam Evans & Mike Guglielmucci
280. Taki jak jestem
281. Tak potrzebuję Cię (I Need Thee Every Hour)
282. Tańcz (Jump around)
283. Twa obecność
284. Twoja jest chwała i cześć (All Praise And Honor)
285. Twój skarb
286. Ty jesteś Bogiem mym
287. Tylko Ciebie chcę (All I Need Is You)
288. Ty najlepiej wiesz
289. Usłysz nas (Hear Our Prayer)
290. Usłysz naszą pieśń (Hear Our Praises)
291. Uwielbiam Cię
292. Uwielbiam Imię Twoje
293. Uwielbienia strój (Garments Of Praise)
294. Weź mojego życia bieg (Take My Life)
295. Wiesz, że kocham Cię (How I Love You)
296. Wolności blask
297. Wszystkim dla mnie bądź (Everything)
298. Wszystko Tobie oddać chcę (Surrender)
299. W Świątyni Twojej (In The Sanctuary)
300. Za Tobą będę szedł (Running After You)
301. Za to jaki jesteś (For Who You Are)
302. Zaśpiewaj z nami (Rise Up And Praise Him)
303. Zaśpiewam Nową Pieśń (A Greater Song)
304. Zaufaj
305. Zawsze (Always)
306. Zawsze blisko Ciebie (Dwell In Your House)
307. Zawsze chcę dziękować za ten dzień
308. Zawsze już (Evermore)
309. Z całej duszy
310. Z chórem aniołów (Angels)
311. Ze szczytów gór (On Mountains High)
312. Z pomocą przyszedłeś (Came To My Rescue)

6. „Po prostu z Jezusem żyć…”

313. Bądź prawy, łaskawy (Love Mercy)
314. Bez Ciebie Boże
315. Chwalmy Pana dziś
316. Do góry nogami
317. Kanaan
318. Latarnia (Reflector)
319. Miłość Pana
320. Niech północ, południe wie (Shout To The North)
321. Nie trzeba nic
322. Ogrody
323. Po prostu z Jezusem żyć
324. Poślij mnie (Send Me)
325. Prowadzi nas Twa ręka (Your Hand O God Has Guided)
326. Przewiej wietrze (Rushing Wind)
327. Stójmy razem
328. Świętym być (Take My Life (Holiness)
329. Zaświeć nasza wiaro
330. Żyję nie ja
331. Żywy ogień

7. „Wkrótce przyjdzie dzień…”

332. Ani oko, ani ucho
333. Dzień zbawienia
334. Mój dom
335. Tyś jest Lwem Judy (You’re The Lion Of Judah)
336. W domu Ojca
337. Wkrótce przyjdzie dzień (Soon O Very Soon)
338. W Pański dzień (On The Lord’s Day)
339. Zapal lampę

 

spiewnik1

Tagi:

Powiązane