Kontakt +48 91823 87 60
Czym jest twoja siekiera?

Czym jest twoja siekiera?

Czym jest twoja siekiera?

Jeśli nie wiesz, czym jest twoja „siekiera”, nigdy jej nie naostrzysz. A więc co jest twoją siekierą? To narzędzie, które Bóg ci daje byś wyciosał nim swoją przyszłość. Siekierą są dary, talenty, umysł, wygląd. Jest nią też Boże Słowo! W liście do Hebrajczyków 4:12 czytamy: „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny …” Czy znasz powiedzenia: „Ostry ton!”, „Ostry umysł”, „Ostry język”? Tak więc siekierą może być mowa, wiedza, mądrość, umiejętność. Siekierą jest to, czego używasz by osiągnąć Boży cel w swoim życiu. By ten cel osiągnąć musisz współpracować z Bogiem, bo inaczej nieźle się namęczysz.Naostrz siekierę - Sherman Owens

  • Od jakości siekiery zależy jak dobrze wykonasz swoją pracę.
  • Od jakości siekiery zależy jakość twojego życia, służby, darów, umysłu.
  • Od jakości siekiery zależy, jaki rodzaj życia, czy służby stworzysz sobie w Bożym Królestwie. Jakość wpłynie na to, kim jesteś, co robisz i gdzie zmierzasz.

Artysta rzeźbiarz zanim stworzy arcydzieło musi naostrzyć swoje narzędzia. Nie można stworzyć nic pięknego tępą siekierą. Ostrząc siekierę dodajesz wartości swojemu dziełu. Tworzysz wartościową przyszłość.

Salomon powiedział: „…Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością”. (Księga Kaznodziei Salomona 10:10)

W Księdze Kaznodziei Salomona 9:16 czytamy: „…Mądrość jest lepsza niż siła…”

Nie osiągniesz sukcesu w życiu uderzając mocno i często, ale uderzając naostrzoną siekierą. Abraham Lincoln powiedział: „Jeśli miałbym osiem godzin na ścięcie drzewa, spędziłbym sześć na ostrzeniu siekiery”. Mądry człowiek wie, że nie marnuje czasu ostrząc siekierę. Rozumie, że w ten sposób przygotowuje się do odniesienia sukcesu.

Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 22:14 „Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”. (BT) Wierzę, że wybrani to ci, którzy chcą nimi być i poświęcają czas, aby się na to przygotować. Musimy rozumieć, że Bóg uczynił nas odpowiedzialnymi za swój własny rozwój! Bóg wymaga, abyśmy ulepszali swoje życie. Robert Browning powiedział: „Moim zadaniem nie jest stworzyć wszystkiego na nowo, lecz zrobić jak najlepszy użytek z tego, co Bóg już stworzył”. A do tego potrzebna jest ostra siekiera! Jezus powiedział do sługi w ewangelii Mateusza 25: „Gdzie są twoje figi? Gdzie jest twój zysk?” Jezus irytuje się nie widząc owoców. Nazwał tego sługę leniwym i złym. Został on wrzucony do ciemności, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Dlaczego? Nie było wzrostu w jego życiu. Nadejdzie czas oceny czy są figi w twoim życiu! (Mateusza 25:30) Powinniśmy rozwijać wszystkie nasze umiejętności, aby Pan mógł powiedzieć: „Dobrze, sługo dobry i wierny!”

Ostrzysz swoją siekierę poprzez działanie. Ostrzysz ją, gdy nadal odbijasz piłki, gdy inni mówią, że odbili już wystarczająco dużo. Uderzasz rakietką, gdy przeciętny człowiek mówi, że dostatecznie dużo już uderzył. Rzucasz piłką… Trafiasz do kosza… Możesz stworzyć coś pięknego, ale potrzebujesz do tego ostrej siekiery!

A więc, naostrzmy się!

Więcej informacji o książce kliknij tu.

Powiązane