Kontakt +48 91823 87 60
Gdybyś był Bogiem, czy wybrałbyś siebie? – zapowiedź

Gdybyś był Bogiem, czy wybrałbyś siebie? – zapowiedź

Jak przyjąć, realizować i wypełnić w życiu Boże powołanie

Przez ostatnie ćwierćwiecze mogłem obserwować, jak wielkie rzesze ludzkie reagują na moje nauczanie i zachętę do oddania swojego życia na specjalny Boży użytek. To samo pragnienie bycia Bożym narzędziem jest widoczne także wśród mieszkańców byłego Związku Radzieckiego, gdzie mieszkałem począwszy od  1991 roku.

Rezultatem duchowego głodu dostrzegalnego w dawnym Związku Radzieckim jest tak potężny przejaw Bożego działania, że mogę go porównać to do wylania Ducha Świętego, opisanego w księdze Dziejów Apostolskich. Działanie Bożego Ducha, które ma dziś miejsce w tym rejonie świata, jest czymś bezprecedensowym dla naszego pokolenia i stanowi jeden z powodów, dla którego jestem tak niezmiernie wdzięczny Bogu za to, że wezwał mnie do uczestniczenia w tym dziele.

Do czego zmierzam: na całym świecie są ludzie, którzy kochają Boga, są głodni Go i pragną być szczególnym narzędziem w Jego rękach. Chcą poświęcić własne życie dla Jego Królestwa. Wiedzą, że narodzili się, aby dokonać czegoś wielkiego, lecz najczęściej nie odkryli jeszcze Bożego planu dla siebie albo czują, że brak im kompetencji, aby Pan mógł się nimi posługiwać. Ci wierzący ludzie głowią się, jak mogą poznać Bożą wolę, jak dowiedzieć się, czy Pan powołał ich do tej czy innej służy, jak upewnić się, że kroki, które podejmują, prowadzą ich w dobrą stronę, a nie w przepaść. Pragną również wiedzieć, czy na obecnym etapie życia są naprawdę gotowi w pełni poddać się Bożemu prowadzeniu.

Właśnie dla tych ludzi, o rozgorzałym i łaknącym sercu, napisałem tę książkę – „Gdybyś był Bogiem, czy wybrałbyś siebie?”. Na ile pozwoliły mi umiejętności, spisałem wszystko, co Bóg umieścił w moim sercu.

Modlę się, aby podczas lektury Bóg przemówił do waszych serc. Wierzę, że dzieląc się moimi własnymi doświadczeniami życiowymi i nauczając podstawowych zasad zawartych w Bożym Słowie, dodam wam kurażu w waszej duchowej wędrówce, która zaprowadzi was do miejsca, gdzie zyskacie pewność, że wypełniliście Bożą wolę. Proszę zatem, byście z uwagą zgłębiali treść każdego rozdziału i zastanowili się nad każdym nauczaniem. Z myślą o was starannie dobrałem i spisałem wszystkie słowa.

Dążenie do wypełnienia Bożej woli to wyprawa. Ci, którzy ośmielą się stawiać kroki na drodze posłuszeństwa, nigdy nie będą czuć nudy ani narzekać na monotonię życia. Prawda jest taka, że życie w Bożym posłuszeństwie jest najbardziej ekscytującym, pełnym nowych wyzwań i nagród doświadczeniem, jakie czeka nas na ziemi!

Wierzę, że czytając tę książkę, poczujecie się zachęceni do oddania się w posłuszeństwo wobec Bożego głosu. Trzymaj się kursu, nie zważając na to, jakie przeszkody napotkasz po drodze, i bądź otwarty na Boży, doskonalący ogień, a Pan będzie mógł się tobą posługiwać w najwspanialszy sposób!

Rick Renner ze wstępu

Tagi:

Powiązane