Kontakt +48 91823 87 60
Inna strona pasji

Inna strona pasji

Inna strona pasji

Odkryłem, że zawsze istnieje druga, ta gorsza, strona wszystkiego. Może to zabrzmi ekstremalnie, ale wierzę, że jest także druga strona Boga. Służąc Mu, pójdziemy do nieba, natomiast nie służąc – do piekła. Ponieważ pasja jest mocą, było by mądrze poznać jej drugą stronę. Pasja jest Bożym pomysłem, więc nic dziwnego, że szatan chce ją zniszczyć. Od samego początku wypacza wszystko, co tylko może, by jak najdalej oddalić ludzi od Boga. Wypaczoną pasję nazywamy pożądliwością. Pożądliwość jest pragnieniem bez zahamowań moralnych. Pasja jest zakorzeniona w duszy, pożądanie w cielesności. Źle ukierunkowana pasja może być słabością charakteru, a pożądliwość jest skazą charakteru. Wszyscy mają słabości ciała, ale możemy je pokonać poprzez samodyscyplinę. Skazę charakteru trudno jest zmienić. Jest postawą serca. Nic dziwnego, że szatan kocha swoją pracę – wciąganie ludzi na złą drogę, drogę pożądliwości. Ma wówczas duży wpływ na ludzi. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, jednak skazę charakteru trudno jest pokonać.Pasja jest koniem w galopie. Jej drugą stroną jest to, że nie możesz po prostu wysiąść w biegu. Musisz ściągnąć lejce, natomiast w swoich ustach musisz mieć wędzidło. Tym wędzidłem jest Słowo Boże. Bez Niego pasja jest jak mustang. Pasja musi być ujarzmiona poprzez mądrość zawartą w Bożym Słowie, poprzez miłość, która z niego wypływa, posłuszeństwo i korektę. Każda z tych rzeczy jest wędzidłem w ustach pasji i dostarcza koniecznej kontroli. Pasja bez mądrości jest niebezpieczna. Bez miłości jest destrukcyjna. Bez posłuszeństwa jest buntownicza. Bez korekty jest dzika. Albo ty nad nią zapanujesz, albo ona nad tobą. Przypomnij sobie Piotra przed Dniem Pięćdziesiątnicy. Jego pasja nie miała ograniczeń. On był tym uczniem, który zapewnił, że nigdy nie zdradzi Chrystusa. On był tym, który odciął ucho żołnierza w Ogrodzie Gestemane. Piotr miał wielką pasję, ale nie miała ona ograniczeń. Jednak Jezus widział w Piotrze kogoś, kogo można czegoś nauczyć i wiedział, że kiedyś jego pasja będzie kierowana przez Boże Słowo.

Pasja bez suwerenności autorytetu Słowa Bożego jest niegodziwa i zdradliwa. Pasja bez panowania Bożego Słowa tworzy rzeczy, które podobają się szatanowi. W pasji szatana nie było mądrości i posłuszeństwa. Na początku nazywał się Lucyferem, był w niebie liderem uwielbienia, był najlepszy. Jego pasja była nieokiełznana i popadł w pychę. Został wyrzucony z nieba i stał się szatanem (Księga Izajasza 14:12-15). Pasja bez lejców Bożego Słowa może stworzyć Hitlera. Hitler był mądry. Musiał być mądry skoro osiągnął, to, co osiągnął. Czy miał pasję? O tak. Jeszcze kilka osób miało taką pasję. Była jednak wypaczona i doprowadziła do światowej wojny. Jim Jones jest tego następnym przykładem. Skończył jako szaleniec, doprowadzając do bezsensownej śmierci tysięcy ludzi.Moc pasji - Sherman Owens

Wypaczoną pasją może być zazdrość. W Pieśniach Salomona 8:6 czytamy: “…twarda jako grób zawistna miłość; węgle jej jako węgle ogniste i jako płomień gwałtowny” (BG). Wypaczona pasja jest zabójcza. Pasja, która tworzy, może też i niszczyć. Wypaczona pasja jest niebezpieczna zarówno dla tych, co ją mają, jak i wszystkich wokoło. Dlatego początkujący kaznodzieje potrzebują mentorów. Szatan może wypaczyć pasję dla Boga, jaką mają ci młodzi ludzie. Mentor nauczy ich, jak poddać się pod autorytet Bożego Słowa i jak żyć w samodyscyplinie. Jest to konieczne, aby wykonali to, do czego Bóg ich powołuje. Niedobrze jest mieć pasję bez moralności. Chcesz być dobry, musisz być dobry w jakiejś dziedzinie. Inny aspekt drugiej strony pasji jest bardziej subtelny. Czasami człowiek z pasją może tak być pochłonięty jedną dziedziną życia, że nie zauważa innych.

Musisz rozumieć, że jest różnica pomiędzy metodami a zasadami. Mądrość rozumie tę różnicę. Zasady nigdy się nie zmieniają, a gdy je zmienisz, może cię to zniszczyć. Pasja może czasami ten fakt przeoczyć. Pasja czasami doprowadza ludzi do postawy typu: “Albo zrobię to po mojemu, albo wcale”. Jeśli będziesz pozostawać ciągle w swoim otoczeniu, nigdy nic nie osiągniesz i nie poznasz innych punktów widzenia. Po kilku latach doświadczeń zacząłem zauważać, że czasami ci, którzy nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym i nie mówili językami, byli napełnieni Duchem. Jest różnica pomiędzy napełnieniem Duchem Świętym, a chrztem w Duchu Świętym. Możesz być napełniony, a wcale nie być ochrzczony – nigdy odwrotnie. Wiele starotestamentowych osób było napełnionych Duchem Świętym. Maria, matka Jezusa, najpierw została napełniona, później ochrzczona.

Sam zachwycałem się nauczaniem ludzi, którzy nie byli ochrzczeni, ale napełnieni Duchem Świętym. Czułem ich namaszczenie. Mieli nawet dobre poglądy. Czy pozostawałem przy swoim i odrzuciłem ich poglądy, bo nie były takie same jak moje? Jakbym tak postąpił, nie mógłbym się niczego nauczyć. Dzisiaj chwalę Boga za rzeczy, które się od nich nauczyłem.

Mike Murdock powiedział, że kiedyś chciał zobaczyć Ducha Świętego, więc poprosił o to Boga: “Boże, pozwól mi zobaczyć Ducha Świętego. Wiem, że jest On osobą, wiem, że jest realny. Chciałbym Go zobaczyć. Nie jest chmurą. Nie jest mgiełką, gołębicą ani ogniem”. Po chwili Bóg pokazał mu obraz nieskazitelnego człowieka ubranego w smoking. Był uosobieniem doskonałości. Ktoś inny mówi: “A ja poprosiłem o to samo i zobaczyłem człowieka w dżinsach” Czy myślisz, że obydwaj widzieli Ducha Świętego? Czy myślisz, że Duch Święty jest ograniczony do jednej postaci? Czy w szafie masz tylko jedno ubranie? Czy ubierasz się tak samo, ubierasz tą samą rzecz, gdy jedziesz na piknik i gdy idziesz do ekskluzywnej restauracji? To złości niektórych religijnych ludzi. Nie bądź ograniczony i nie myśl, że Bóg będzie działał tylko po twojej myśli i nie inaczej. Jezus jest osobistym Zbawicielem i spotka się z nami gdziekolwiek będziemy.

Nie pozwól, by pasja przesłaniała ci inne punkty widzenia. Mądry człowiek wie, że są inne punkty widzenia. Mądrzejszy je zrozumie. Najmądrzejszy uwierzy w te, które są właściwe. Sukcesu nie osiągają ludzie, którzy robią właściwe rzeczy, ale jedną właściwą rzecz. Do nieba nie idą ludzie, którzy robią właściwe rzeczy, ale ci, którzy zrobią jedną właściwą rzecz. Całe życie możesz czynić dobro i pominąć tą jedną – przyjęcie Jezusa Chrystusa, jako swojego osobistego Pana i narodzenie się na nowo. Możesz minąć się z niebem.

Mnóstwo ludzi myśli, że robienie właściwych rzeczy jest dobre, a my próbując ich przekonać, że tak nie jest, jesteśmy nieustępliwi. Dlatego mądrość jest zasadą. Ona poprowadzi cię do tej jedynej rzeczy. Kiedy zdobędziesz mądrość, zdobędziesz wszystko to, co z sobą niesie. Nie szukaj jednak tego, szukaj jej samej. W Przypowieściach 3:16 czytamy: “W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała”. Zatrzymaj się tu i powtórz, to jest tam napisane. W Biblii czytamy, że: “W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała”. Większość chrześcijan tak naprawdę nie wierzy temu, co jest napisane w Biblii.

Fragment z Księgi Przypowieści 3:16 jest jasny. Zdobądź mądrość, a zdobędziesz wszystko, co z sobą niesie. Dlatego Salomon był najmądrzejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył. Salomon miał wybór. “Salomonie, wybierasz bramkę nr 1 czy bramkę nr 2? Za pierwszą kryje się długie życie, za drugą bogactwo i sława. Co wybierasz?” Nie prosił o owoce, jakie przynosi mądrość, ale o nią samą. A gdy już ją zdobędziesz, dostaniesz i to, co ma w zanadrzu. Co byś wybrał: długie życie czy bogactwo i sławę? Dopóki nie uwierzysz temu, co mówi Słowo, ten wybór może być trudny. Oczywiście, że niewielu jest pod wpływem takiej pasji, jaką miał Hitler, czy Jim Jones. Wielu natomiast doświadcza drugiej strony pasji, co może ograniczyć ich chęci do rozważenia innych rozwiązań. Szczególnie, jeśli chodzi o duchowe sprawy. Łatwo jest zlekceważyć rzeczy, które wymagają od nas większego wysiłku. Jesteśmy winni jednak Bogu i naszemu rozmówcy przemyślenia tych kwestii, o których usłyszeliśmy. Powinniśmy się również o to modlić. Musimy także znaleźć rozwiązanie danej sprawy w Biblii. Pasja jest siłą zarówno pozytywną, jak i negatywną. Ogień w ognisku jest bezpieczny, ale poza nim, niszczycielski. Musimy uważać, aby pasja nie oddzieliła nas od tych rzeczy, których szukamy.

Więcej informacji o książce  kliknij tu.

Powiązane