Kontakt +48 91823 87 60
Łaska dawania – Marja Verschoor-Meijers

Łaska dawania – Marja Verschoor-Meijers

Łaska dawania

Ze wstępu
Nie kradnij! Bez wątpienia to najkrótsze z Dziesięciu Przykazań, jak również takie, które nie wymaga stopnia naukowego z teologii, żeby mogło być zrozumiane. Miałam jakkolwiek praktyczne, ale jednak palące pytanie do Wszechmocnego, kiedy przygotowywałam się do pracy nad tym: czy jest możliwe napisać książkę na temat dwóch słów? Ostatecznie większość ludzi wie o tym, że kradzież jest bezprawna; co tu jeszcze można dodać? Rozpoczęłam, mając przed sobą pustą stronę, dwa krótkie słowa w moim umyśle: „nie kradnij” i desperacką prośbę o świeże objawienie na temat tego przykazania.
Jak to wynika z moich poprzednich książek, moim pragnieniem jest, aby skupić się na tym, co możemy zrobić, a nie na tym, czego nie możemy! Podczas modlitwy zostałam zainspirowana przez wspaniały werset z Ewangelii Jana 10:10. Zaczęłam używać go jako podstawy do mojego pisania, ponieważ tak bezbłędnie mówi on o kradzieży i dawaniu. Negatywne przeciwstawione pozytywnemu, ostrzeżenie przeciwstawione obietnicy.
Użyłam tego wersetu i podzieliłam go na trzy części:Marja Verschoor - Meijers

Ostrzeżenie
Jezus przede wszystkim wyjaśnia, co złodziej próbuje zrobić tutaj na ziemi (kraść, zarzynać i niszczyć).
Łaska
Po drugie, Jezus wyjaśnia, co On sam przyszedł zrobić tu na ziemi (dać nam życie).
Obietnica
Po trzecie, Jezus wyjaśnia, jaki rodzaj życia miałby to dla nas być, tutaj na ziemi (życie w całej swojej pełni).

Powoli, jednak wyraźnie, zaczęła to być książka o przeciwieństwie kradzieży, innymi słowy, o dawaniu. Jedną rzeczą jest twierdzić, że nie kradniemy, ale kolejnym logicznym pytaniem byłoby: „Co więc powinniśmy zrobić”? Jak mamy przejść od zwykłego posłuszeństwa takiemu przykazaniu do wypełniania go w naszym codziennym życiu? Jak mamy stosować taką zasadę bez bycia legalistycznym lub zbyt skupionym na złym postępowaniu? Jakiego działania wymaga od nas Jezus?
Dawanie jest postawą miłości, a miłość jest wypełnieniem prawa. Mam nadzieję i modlę się, abyś podczas czytania tej książki przemienił swoje myślenie ze sposobu złodzieja (branie) na sposób Mistrza (dawanie). Podczas tego procesu wiele pytań znajdzie swoje odpowiedzi, pytań takich jak: Czy jest możliwe, aby stać się dającym, bez zmagania się z pozbywaniem się naszych własności, czasu i pieniędzy? Dlaczego jest tak, że jesteśmy tak skoncentrowani na gromadzeniu więcej dla siebie samych? Dlaczego swobodne pozbywanie się jest często tak trudne? Czego możemy nauczyć się na ten temat od Jezusa? Jaka główna myśl stoi za ósmym przykazaniem dla nowo narodzonego wierzącego?

Link do opisu książki (kliknij okładkę):

Łaska dawania - Marja Verschoor - Meijers

Powiązane