Kontakt +48 91823 87 60
Napełnienie Duchem

Napełnienie Duchem

Napełnienie Duchem

Jezus w swoim nauczaniu przypisywał szczególną rolę Duchowi Świętemu. Nowy Testament w wielu miejscach odwołuje się do osoby Ducha Świętego poLeszek Korzeniecki - Napełnianie Duchem okładkakazując, że funkcjonowanie Kościoła jest od Niego zależne. Jezus mówiąc o Duchu Świętym podczas ostatniej wieczerzy stwierdził, że lepiej będzie dla nas, jeżeli rozstanie się z nami, a na Jego miejsce przyjdzie Duch Święty. Dziś wielu wierzącym trudno jest sobie wyobrazić, że obecność Ducha Świętego powinna nieść więcej błogosławieństwa niż doświadczanie fizycznej obecności Jezusa w zasięgu naszych rąk i wzroku. Skoro jednak Jezus tak powiedział, musi to być prawdą. Wielu z nas bardzo chciałoby zobaczyć chociaż jeden dzień ze służby Jezusa. Jednak On sam stwierdza, że mamy w swoim zasięgu coś więcej. Niestety jednak ogromna część kościoła nie może potwierdzić, że widzi jakieś szczególne błogosławieństwo wynikające z obietnicy przysłania Ducha Świętego na ziemię. Myślę, że głównym powodem jest brak znajomości tematu i niewiedza jak możemy praktycznie współpracować z Duchem Świętym. Uważam, że wszyscy powinniśmy zbadać Biblię pod tym kątem. To, co mogę zrobić w niniejszej publikacji, to podzielić się swoją drogą, swoimi doświadczeniami i swoimi spostrzeżeniami wynikającymi z analizy tekstu Pisma Świętego.

Narodzinom Kościoła towarzyszyły nadprzyrodzone znaki: potężny szum z nieba przyciągający uwagę tysięcy osób zgromadzonych na święto w Jerozolimie, języki ognia rozdzielające się, by spocząć na każdym ze zgromadzonych w wieczerniku i mówienie obcymi językami, których mówiący nie znali w sposób naturalny. Wszystko to było czymś świętym i nadprzyrodzonym, jednak osoby postrzegające świat w naturalny sposób, nie dostrzegły w tym nic świętego. Wręcz przeciwnie – część zgromadzonych świadków drwiła mówiąc, że z pewnością ci ludzie są pijani. Widzimy więc scenę, w której rodzi się kościół. Z jednej strony mamy nadprzyrodzoną obecność Boga przejawiającą się w niezwykły sposób a z drugiej strony drwiny osób cielesnych. Co jest ciekawe, dzisiaj mamy do czynienia z tym samym problemem. Tam gdzie przejawia się Duch Święty, pojawiają się również głosy tych, którzy nie są w stanie tego rozpoznać ani zrozumieć. Zaczynają więc drwić z tego, przeciwstawiać się, lub zwalczać. Obecnie możemy usłyszeć o różnych nurtach chrześcijańskich, jednak jeśli przyjrzymy się Biblii dostrzeżemy fakt, że Biblia nie oferuje różnych form Ewangelii do wyboru.
Pierwszy kościół był pełen mocy. Można powiedzieć, że był charyzmatyczny w pozytywnym sensie. Ponadto, według zamierzenia Bożego, kościół nigdy nie miał tej mocy stracić. W Biblii nie znajdujemy instrukcji, jak mamy radzić sobie bez obecności Ducha Świętego, a Bóg nadal chce żebyśmy kierowali się tym, co znajduje się w Jego Słowie. Żaden plan awaryjny nie został nam przekazany. Przez wieki różnego rodzaju organizacje kościelne nauczyły się walczyć o przetrwanie naturalnymi sposobami, tracąc w ten sposób pierwotne korzenie chrześcijaństwa. Jednak gdy przyjrzymy się tym niezwykłym narodzinom kościoła, zderzymy się z pewnymi faktami, które trzeba albo przyjąć albo odrzucić. Gdy je przyjmujemy, stajemy się wierzącymi w sensie nowotestamentowym. Gdy je odrzucamy, jako nieaktualne na dzisiaj lub aktualne „inaczej”, zamiast być osobami wierzącymi w Pismo i praktykującymi je, stajemy się wyznawcami i praktykami pewnej teorii na temat Pisma.

Książka Napełnienie Duchem wkrótce ukaże się nakładem Instytutu Wydawniczego Compassion.

Powiązane