Kontakt +48 91823 87 60
Uprość swoją modlitwę

Uprość swoją modlitwę

Uprość swoją modlitwę

„Nie módl się o łatwe życie. Módl się o bycie silnym człowiekiem! Nie módl się o zadania odpowiadające twojej sile. Módl się o siłę odpowiadającą twoim zadaniom!”  Phillip Brooks

Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą.   Księga Nehemiasza 1:6

Wielu ludzi ma w swoim życiu problem z modlitwą. Są sfrustrowani i zagubieni; myślę, że powodem jest to, że uważają, iż prosta modlitwa nie zostanie przyjęta przez Boga. Nieraz jesteśmy przekonani, że modlitwa musi być długa i idealna. Bóg postawił przede mną wyzwanie, abym modliła się z prostotą, mówiąc Mu, czego chcę albo potrzebuję w tak niewielu słowach, jak to tylko możliwe, jednocześnie zachowując kompletną szczerość. Wydaje mi się, że często chcemy powiedzieć tyle rzeczy, że tracimy z oczu nasz cel. Kończy się na tym, że gadamy i gadamy, i ciężko nam jest wyzwolić naszą wiarę. Bardziej skupiamy się na naszych słowach niż na Bogu.100 sposobów na proste życie - Joyce Meyer
Można długo się modlić, a mimo to pozostaje wrażenie, że modlitwa jeszcze się nie skończyła albo nie dotarła do Boga. Według mnie, przyczyną tego jest komplikowanie modlitwy. Na przykład, jeśli zgrzeszyłeś kłamstwem, możesz po prostu powiedzieć: „Ojcze, proszę Cię o przebaczenie mi braku prawdomówności. Przyjmuję teraz Twoje przebaczenie, w imię Jezusa, amen!” Poczekaj chwilę w obecności Boga i przyjmij przez wiarę to, o co prosiłeś. Następnie, aby zadośćuczynić napraw swoje kłamstwo, po prostu idź i to zrób oraz pamiętaj, że już nie jesteś potępiony. Bóg ci wybaczył, więc ty również możesz sobie wybaczyć. To takie proste, nieprawdaż? Módl się w ten sposób, a poczujesz, że twoja modlitwa jest zakończona.
Natura wiary jest prosta. Nie ma tu nic skomplikowanego. Wiara po prostu opiera się na Bogu i ufa Mu. Wiara wierzy w Słowo Boże. Wiara wie, że Bóg jest wierny i nic nie jest dla Niego niemożliwe.
Bóg sam w sobie jest prosty. Kiedy Mojżesz poprosił Go o wytłumaczenie kim jest, Bóg rzekł: „Jestem, który jestem” (2 Mojż. 3:14). Kiedy szukamy w Biblii rozwiązania wszystkich naszych problemów, okazuje się, że zawsze znajdujemy bardzo prostą radę: „Uwierz” (Jn. 11:40). Biblia radzi nam, aby udać się do Boga niczym dziecko (Łk. 18:17). Nie spotkałam zbyt wielu małych dzieci, które by usiłowały być elokwentne i wywierać duże wrażenie, gdy proszą o coś swoich rodziców. Są proste i bezpośrednie. Prosta modlitwa pomoże uczynić życie prostszym, więc zacznij już teraz modlić się modlitwą, której Bóg wysłucha.

Więcej na temat książki: 100 sposobów na proste życie.

Książka na czytniki w formacie epub: 100 sposobów na proste życie – ebook.

Powiązane