Kontakt +48 91823 87 60
Rick Renner – Złodzieje marzeń

Rick Renner – Złodzieje marzeń

Był 1992 rok i właśnie rozpadł się Związek Radziecki, gdy zacząłem pisać tę książkę. Wspólnie z żoną Denise odpowiedzieliśmy na Boże wezwanie i zabierając naszych synów przenieśliśmy się do tego walącego się państwa, aby rozpocząć tam naszą posługę. Mijały kolejne lata, w których Bóg potężnie błogosławił nasze życie i służbę. Siedzę dzisiaj przy swoim biurku w naszym moskiewskim domu. Nasi synowie dorastali w tej części świata, poślubili też Rosjanki, wspaniałe, dobre kobiety. Wraz z Denise jesteśmy dumnymi dziadkami naszych rosyjsko-amerykańskich wnucząt. Boże powołanie płonie w naszych sercach nawet mocniej i jaśniej niż kiedykolwiek.
Jesteśmy tu wraz z rodziną dlatego, że Bóg przemówił do naszych serc i dał nam marzenie o pracy dla Niego w tym regionie świata, w tak istotnym momencie w historii ludzkości. Kiedy Bóg zaczął mówić do Denise i mnie o rozszerzeniu naszej działalności ewangelizacyjnej o ten podupadły kraj – zdominowany przez tyle lat przez komunizm – mieliśmy mnóstwo pytań na temat wielu ważnych kwestii. Zastanawialiśmy się nad naszym bezpieczeństwem, finansami oraz nad tym, jak prowadzić naszą posługę jednocześnie na dwóch kontynentach.
Czasami staram się wyobrazić sobie, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby te wątpliwości wpłynęły na kierunek naszej drogi – nie wspominając wszystkich potencjalnych negatywnych scenariuszy, przedstawianych nam przez przeciwnika czy też innych ludzi w dobrej wierze. Jedno jest pewne: jeślibyśmy słuchali wszystkich, którzy nam odradzali, nie wypełnilibyśmy Bożego zamiaru dla byłego Związku Radzieckiego. Jednak z pomocą Boga, te obawy, pytania i wątpliwości zostały odsunięte na bok i wspólnie z Denise całym sercem zaczęliśmy realizować nieustannie rozwijające się marzenie, które On umieścił w naszych sercach. To marzenie pozyskania mieszkających w byłym ZSRR wspaniałych ludzi, z których większość nigdy nie zetknęła się z Ewangelią Jezusa Chrystusa ani z nauczaniem Słowa Bożego.
Wspominam o tym wszystkim, aby każdy zdał sobie sprawę z tego, że książka „Złodzieje marzeń” nie powstała w ramach rozrywki intelektualnej czy też w wyniku teoretycznego badania Pisma Świętego. Książka ta narodziła się dzięki wyzwaniom, z którymi zmierzyła się moja rodzina, stawiając czoła naszym własnym „złodziejom marzeń” oraz z naszego głębokiego pragnienia wypełnienia woli Bożej, wbrew wszelkim przeciwnościom.
Napisałem też inne książki, w których zajmuję się kwestiami doktrynalnymi w Ciele Chrystusa, wymagającymi biblijnego uzasadnienia i wyjaśnienia. Niniejsza jest o wiele bardziej osobista. Zapełniając jej strony, rozważam temat powołania, namaszczenia oraz Bożego obdarowania. Dzielę się również tym, jak można zrealizować marzenie zasiane w sercu przez Boga, na drodze do wyznaczonego przez Niego celu.
Dlatego też modlę się o to, aby podczas lektury tej książki zadania wytyczone przez Boga w życiu każdego z nas tak bardzo nas pochłaniały, że odłożymy na bok wszystkie wątpliwości oraz obawy i zaczniemy z determinacją i niestrudzenie realizować to, co On nam powierza. Jeśli ta książka zmotywuje cię do podjęcia kroków niezbędnych do tego, aby doczekać się wypełnienia Bożego planu w twoim życiu, będę Mu za to niezmiernie wdzięczny.

Rick Renner Moskwa, Rosja 2009

Powiązane