Kontakt +48 91823 87 60
Jak stać się zwycięzcą w Królestwie Bożym

Jak stać się zwycięzcą w Królestwie Bożym

Jak stać się zwycięzcą w Królestwie Bożym – Henry Madawa

Jak stać się zwycięzcą w Królestwie Bożym – to pierwsza na polskim rynku książka Henry’ego Madavy. Wydaliśmy ją z okazji przyjazdu autora do Dąbrowy Górniczej, gdzie poprowadził konferencję dla chrześcijańskich liderów.

Jak stać się zwycięzcą w Królestwie Bożym – ze wstępu

Bóg przekazał nam Swoje Słowo, abyśmy kierując się jego zasadami, stali się zwycięzcami we wszystkich dziedzinach naszego życia. W jednym z tłumaczeń Biblii napisano: „Królujemy jako królowie w życiu przez Jezusa Chrystusa”. Zostaliśmy powołani do królowania w tym życiu poprzez te zasady, które Bóg przedstawił w Nowym Testamencie i w całym Piśmie Świętym. Boże prawa uczynią z nas zwycięzców we wszystkim, co będziemy robili.

Jezus pięcioma chlebami i dwoma rybami nakarmił pięć tysięcy mężczyzn, nie wliczając w to kobiet i dzieci, które w tamtym czasie nie były traktowane na równi z mężczyznami. Jest wielce prawdopodobne, że mogło tam być piętnaście tysięcy osób i wszyscy oni najedli się do syta! Najpierw Jezus pobłogosławił chleb, ale nic się nie zmieniło – wciąż było pięć chlebów i dwie ryby. Cudowne rozmnożenie rozpoczęło się wtedy, gdy Jezus wziął chleb i zaczął go łamać (patrz Mat 14:15-21).
Niektórzy chrześcijanie, modląc się do Boga i nie widząc, od razu po wypowiedzeniu słowa „amen”, odpowiedzi na modlitwę, wyciągają mylny wniosek, że Bóg nie odpowiada na ich prośby. Ale odpowiedź przychodzi wtedy, gdy człowiek jest „złamany” w tej kwestii, o którą się modli, gdy jest gotowy przyjąć odpowiedź, która będzie zgodna z Bożym Słowem, a nie tylko z jego oczekiwaniami i następnie zacząć postępować adekwatnie do Bożej wskazówki. Ale Boży proces kształtowania naszego charakteru nie podoba się nikomu i ludzie uciekają przed próbami i doświadczeniami swojej wiary. W jaki sposób Bóg dokonuje takiego „złamania”? Jednym z najbardziej skutecznych sposobów jest „złamanie” nas w środowisku otaczających nas osób. Swoim zachowaniem i słowami „pomagają” nam zmieniać samych siebie. Jezus, gdy przełamał chleb, od razu dał część Piotrowi, aby i on również stał się uczestnikiem Bożego cudu. Za każdym razem, gdy z czyjegoś powodu musimy uniżyć samych siebie, nie powinniśmy się denerwować, ponieważ właśnie w takich momentach nasza wiara wzrasta. Więcej, powinniśmy z radością przyjmować te chwile, w których doświadczamy poniżenia i znieważenia, ponieważ jest to Boża metoda naszego rozwoju i pomnożenia. Kościół staje się silny nie wtedy, gdy jest chwalony, ale wtedy, gdy jest atakowany. Usługujący stają się silniejsi nie wtedy, gdy są noszeni na rękach, ale wtedy, gdy ludzie i okoliczności są im przeciwne. Tak miały się rzeczy również w życiu Józefa – próby i doświadczenia uczyniły go silnym i pomogły mu osiągnąć zwycięstwo.

Tagi:

Powiązane